2. 6. 2021
Pomôžme spolu vytvoriť plán sociálnych služieb do roku 2030
Mesto Malacky pripravuje spracovanie záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 – 2030 (základom sú Národné priority rozvoja sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030). 
Tento dokument mesto vypracúva v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb a s ich prijímateľmi, teda obyvateľmi mesta.
Do prípravy Komunitného plánu chceme zapojiť širokú verejnosť, preto mesto pripravilo dotazník zameraný na zisťovanie potrieb a názorov na sociálne služby. Svoje názory môžete zasielať do 30. júna. Medzi sociálne služby mesta patria okrem iného domáca opatrovateľská služba, sociálny taxík, detské jasle, zapožičiavanie pomôcok pre zdravotne postihnutých, denný stacionár, stravovanie pre dôchodcov atď.
Povinnosť spracovať komunitný plán sociálnych služieb ukladá mestu zákon o sociálnych službách. Súčasťou dokumentu je analýza poskytovania sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov a foriem, ako aj analýza poskytovateľov sociálnych služieb v meste. Komunitný plán obsahuje aj požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov na území mesta. 


Vyplnením dotazníka sa stávate spolutvorcami sociálnych služieb v našom meste. 
Dotazník je anonymný. Ďakujeme za váš čas. 

-red- 
 
Komunitný plán sociálnych služieb - banner


Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok