2. 4. 2014
Poľnú opäť čistili aj deti
Aktivistka Andrea Juhászová aj tento rok, rovnako ako vlani, zorganizovala spolu s niekoľkými mamičkami a deťmi čistenie Poľnej ulice v Malackách. Pre rokom spolu urobili veľký kus roboty a očividne mali z výsledku radosť. „Aj tento rok sa deti domáhali, že chcú ísť pomáhať pri čistení,“ povedala A. Juhászová, a keďže špiny sa vonku povaľuje dosť, dohodli si brigádu na sobotu 29. marca o 13.00 h.

“Mesto nám poskytlo rukavice aj vrecia na odpad, ktorých sme naplnili 28. Referát odpadového hospodárstva MsÚ prisľúbil pomoc aj pri odvoze nazbieraného odpadu,“ dodala. Upratovanie trvalo dve hodiny a dobrovoľne sa na ňom podieľali deti zo Základnej školy na Záhoráckej, ktorým patrí verejné poďakovanie.

A kto sú tí, čo si vyhrnuli rukávy a čistili svoje okolie? Eliška Jóbová 1. C (a jej mamka Zuzka), Gitka Koričárová  7. A, Anička Koričárová 4. B, Riško Spevák, Simonka Štorová  4. C, Pavlínka Juhászová  4. C, Andrea a Denis Juhászovci.

„Nedá mi však nenapísať, že na druhý deň ráno som si bola zabehať a vrecia s nazbieraným odpadom boli rozhádzané po poli a niektoré boli aj roztrhané,“ delí sa s nepríjemnou skúsenosťou aktivistka. Je smutné, že niekto takto zneváži prácu ľudí, ktorí dobrovoľne prišli pomôcť životnému prostrediu.

Text, foto: Andrea Juhászová
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok