11. 2. 2008
Politológia po prvom semestri

V sobotu 9. februára skladali svoju poslednú skúšku študenti Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne (vysunuté pracovisko v Malackách). Ráno pred 9.00 h očakávali svojho skúšajúceho prof. PhDr. R. Tótha, CSc. na 5. poschodí Inkubátora. Čakala ich písomná skúška z predmetu Úvod do teórie politiky.

Po príchode skúšajúceho odzneli témy, ktoré na vyhradený čas zamestnali študentov  – Konštitučná monarchia a Politická moc. Podľa posledných informácií prvý semester úspešne uzatvorilo 91 frekventantov. Počet však nemusí byť konečný, pretože systém umožňuje preniesť si skúšku z jedného semestra do druhého.

Niektorí študenti však neodhadli svoje sily a diaľkové vysokoškolské štúdium vzdali ešte pred začiatkom skúškového obdobia. Potešujúce však je, že podľa prof. R. Tótha študenti v Malackách pristupujú k povinnostiam zodpovednejšie a cieľavedomejšie ako ich kolegovia na dennom štúdiu v Trenčíne. Podľa neho univerzita chystá v Malackách niekoľko atraktívnych noviniek, o ktorých však zatiaľ hovoriť nechcel.

    

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok