4. 11. 2016
Polícia pripomína vodičom ich zákonné povinnosti

Najčastejšími príčinami, v dôsledku ktorých dochádza k dopravným nehodám, sú na prvom mieste porušenia povinností vodiča.

Jednou zo zákonných povinností vodiča je – v zmysle Zákona o cestnej premávke – venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke. Porušením tejto povinnosti vznikajú dopravné nehody, často krát aj s účasťou chodca. S cieľom predchádzať závažným dopravným nehodám polícia neodporúča vodičom vykonávať činnosti, ktoré nesúvisia s vedením vozidla (fajčenie, jedenie, pitie, atď.).

Vodič s telefónom pri uchu je tiež častým javom v cestnej premávke. V  zmysle zákona vodič nesmie počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“, alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla; to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície,

Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh.
Telefonovanie alebo SMS-kovanie ovplyvňuje pozornosť vodiča, jeho reakcie a schopnosť ovládať vozidlo – štýl jazdy nie je plynulý (raz rýchlejší, raz pomalší, nedodržanie priameho smeru jazdy), chýba smerovka pri odbočovaní, nesledovanie situácie na ceste za sebou. Používanie sady hands-free pritom taktiež rozptyľuje pozornosť vodiča a tým v sebe ukrýva potenciálne riziká. 

Policajné cestné kontroly sa zameriavajú na tie porušenia, ktoré sú najčastejšími príčinami dopravných nehôd. Za porušenie vyššie uvedených zákonných povinností hrozí vodičovi pokuta v blokovom konaní do 50 eur. Ak však v súvislosti s týmto porušením vznikne dopravná nehoda, vodičovi hrozí v správnom konaní pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz činnosti.

OR PZ Pezinok

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok