15. 4. 2021
Pokračujú zápisy prvákov
V týchto dňoch sa končia elektronické zápisy prvákov do základných škôl pre školský rok 2021/2022. Zápisy sa konajú v troch školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka) a v cirkevnej základnej škole (ZŠ Mansveta Olšovského, organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského). 
 
Na povinnú školskú dochádzku sa zapisuje dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Pre základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú určené školské obvody.  

ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka
Zápis do 1. ročníka elektronickou formou trvá do 16. apríla. Každá škola má na svojej hlavnej internetovej stránke záložku ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. Prihlášku je potrebné vyplniť.
Ak zákonní zástupcovia nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, v dňoch 19. – 21. apríla môžu telefonicky kontaktovať školu podľa príslušného školského obvodu, aby dohodli presný postup zápisu. 

ZŠ Mansveta Olšovského
Elektronický zápis do 1. ročníka sa skončil 14. apríla. Zákonní zástupcovia, ktorí nemali možnosť zapísať dieťa elektronicky, môžu kontaktovať zástupkyňu riaditeľa školy Elenu Kabarcovú na čísle 0908 115 450. 
 
KONTAKTY 
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Tel.: 034/772 22 81 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h) 

ZŠ, Štúrova 142/A
Tel: 034/772 24 68, 0918 382 611 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h) 

ZŠ Záhorácka 95
Tel: 034/772 38 62 (v pracovných dňoch 8.30 – 12.00 h) 

ZŠ Mansveta Olšovského (organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského) Kláštorné námestie 1
Tel: 034/772 38 03, 0908 115 450
 
ROZDELENIE ULÍC PRE JEDNOTLIVÉ ŠKOLSKÉ OBVODY
Školský obvod ZŠ Dr. J. Dérera 
Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomoravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka, Legionárska, Lesná, Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výhonom, Nádražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra Jilemnického, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Robotnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, Táborisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen. M. R. Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita záhradkárskej osady Rádek V.

Školský obvod ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielenská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova – v časti od Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúrova, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkárskej osady Olšiny.

Školský obvod ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlynská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládkovičova, Slovenská, Šikmá, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na Cestu mládeže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita záhradkárskej osady Prídavky. 

Ak má niektorý z budúcich prvákov staršieho súrodenca na inej škole, než kam patrí podľa školského obvodu, v rámci možností konkrétnej školy bude uprednostnený na školu podľa staršieho súrodenca. 

Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho zaradenie do školského obvodu. 

Ľ. PilzováĎalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok