18. 4. 2016
Poďte do práce na bicykli!

Do práce na bicykli je názov celoslovenskej výzvy, do ktorej sa môžu zapojiť tímy zamestnancov z rôznych firiem či inštitúcií v rámci všetkých samospráv na Slovensku. Cieľom je predovšetkým znížiť dopravné zaťaženie mesta a urobiť niečo pre svoje zdravie. Zapojiť sa môžu aj zamestnanci spoločností v Malackách.

Aký je postup?

Ak máte možnosť dochádzať na bicykli do práce v Malackách, dohodnite sa s ďalšími kolegami (1 – 3), vytvorte tím a zaregistrujte sa na stránke www.dopracenabicykli.eu. Je potrebné vyplniť mená členov družstva a IČO zamestnávateľa. Registráciu treba stihnúť do 26. apríla. Súťaž sa koná od 1. do 31. mája. Dôležitou súčasťou súťaže je zapisovanie jázd do formulára na uvedenej stránke najmenej každých 5 dní a porovnávanie sa s ostatnými. Cieľom je mať radosť z toho, že robíte niečo pre seba aj pre svoje okolie. Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami.


Viac o pravidlách”


– do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom, resp. pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci;

– jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, ktorej IČO tím do súťaže registroval. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4;

– každý tím sa môže do súťaže zaregistrovať iba raz. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie pravidiel, následkom čoho všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny;


– vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo;


– každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2016. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
o    bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania,
o    zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska,
o    oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť,
o    bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy,
o    pracovné voľno: dnes sa nepracovalo.


– do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce;

– vozokilometre v rámci pracovného času – t. j. pracovné pochôdzky – sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár);


– jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba. Za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd;


– v rámci tzv. bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať aj to, či aspoň dve tretiny všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme boli uskutočnené na bicykli;


– organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie;


– každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Viac informácií o súťaži nájdete na http://www.dopracenabicykli.eu .

-red/ts-

Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok