8. 7. 2011
Podporované bývanie bude na Juhu

Po dlhej diskusii, ktorej predchádzalo zasadnutie komisie pre správu majetku a legislatívu a komisie pre územný rozvoj, dopravu a životné prostredie v predošlom dni, poslanci na zasadnutí MsZ 7. júla napokon schválili úplne prvú z nedávno predložených lokalít pre výstavbu podporovaného bývania. Ide o pozemok na Stupavskej ulici (sídlisko Juh), ktorý je možné na tento účel využiť v súlade s územným plánom a sú tadiaľ vedené inžinierske siete. Výhrady k výberu lokality mali najmä poslanci z Juhu. Jedným z dôvodov je podľa nich strata jediného voľného pozemku, ktorý by perspektívne mohol slúžiť na rozvoj tejto časti mesta.

Podľa slov M. Ambrušovej (riaditeľky Vstúpte, n. o.) pozemok spĺňa všetky predpoklady na umiestnenie podporovaného bývania, ktoré chce v podobe montovaného domu za vlastné peniaze postaviť súkromný investor pre svojho syna a ďalších štyroch klientov s mentálnym postihnutím v súlade s trendom deinštitucionalizácie doterajších ústavných zariadení a integrácie týchto ľudí do bežného života za pomoci asistentov. Spomedzi ďalších predložených lokalít nijaká nebola prijateľná buď preto, lebo zámer nekorešponduje s územným plánom, alebo cez pozemky nevedú inžinierske siete či chýbajú prístupové cesty. 

Vybranú lokalitu na Stupavskej ulici v Malackách (časť parcely č. 3693) na účel výstavby domu na podporované bývanie poskytne mesto Malacky a sociálnu službu podporovaného bývania v súlade s Komunitným plánom bude poskytovať Vstúpte, n. o. Investor ponúkol mestu  zmluvu o partnerstve medzi ním, organizáciou Vstúpte a mestom. Podľa nej mesto poskytne na výstavbu pozemok za symbolické nájomné, no po smrti vlastníka domu (investorovho syna) zariadenie prejde do vlastníctva mesta. Poskytovanie sociálnych služieb v nej však musí zostať zachované. Realizácia originálneho projektu podporovaného bývania v Malackách teda dostala zelenú a mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu predložiť návrh podmienok prenájmu už na najbližšom zasadnutí MsZ.

Text, foto: -tabu-     

Ďalšie
Práca
Oznamy
17. 5. 2024
Voľné pracovné miesto na MsÚ: samostatný odborný referent územného plánovania

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky s názvom: Samostatný…

Zobraziť celý článok
Školstvo
Práca
Oznamy
16. 5. 2024
Štyri voľné pracovné miesta v materskej škole

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky, informuje o štyroch voľných pracovných miestach.…

Zobraziť celý článok