14. 3. 2008
Podporme nadáciu PRO MALACKY

Nadácia vznikla v roku 2005 s cieľom podporovať rozvojové projekty s trvalým prínosom pre mesto Malacky. Prioritné oblasti, na ktoré sú zamerané grantové kolá, sú: kultúra, športová a spoločensko-záujmová činnosť, cezhraničná spolupráca, cestovný ruch.

V minulom roku nadácia podporila deväť projektov celkovou čiastkou 240 000 Sk. V tomto období sa pripravuje vyhodnotenie druhého grantového kola – malacké neziskové organizácie pripravili opäť projekty, ktoré prispejú k lepšiemu životu v našom meste.

Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžu fyzické i právnické osoby  poskytnúť 2 % z dane v prospech vybranej neziskovej organizácie. Daňovník musí daň z príjmu zaplatiť celú a je na jeho slobodnej vôli, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu ním vybranej neziskovej organizácie. Celý proces garantuje anonymitu a ochranu osobných údajov darcu. Práve možnosť získať tieto prostriedky od občanov, podnikateľov i firiem na podporu činnosti neziskového sektora v meste Malacky bolo hlavným motívom na zloženie nadácie.

Ak vám nie je ľahostajná tvár nášho mesta, venujte svoje 2 % nadácii Pro Malacky.

NÁZOV: Nadácia Pro Malacky
IČO:  30798345
č. účtu: 3269551001/5600

Ďalšie
Práca
Oznamy
12. 4. 2024
Materská škola hľadá zamestnanca na pozíciu učiteľ/ka

Materská škola, Jána Kollára 896, 901 01  Malacky  informuje o voľnom pracovnom mieste. Názov…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
História
12. 4. 2024
Boli sme sa pozrieť na Enigmu z Malaciek

20. marca sa vBrne začala výstava, ktorej hlavnou hviezdou je stroj Enigma, pochádzajúci zleteckej…

Zobraziť celý článok