6. 6. 2008
Podpora parku športu, oddychu a zdravia

Jediným bodom rokovania mimoriadneho zasadnutia poslaneckého zboru v Malackách vo štvrtok 5. júna bol návrh na schválenie kofinancovania projektu rekonštrukcie školského areálu na Záhoráckej ul. v Malackách na park športu, oddychu a zdravia.

Projekt vychádza zo skutočnosti, že v Malackách a okolí nie je žiadne zariadenie na pestovanie športov, ktoré  vyžadujú viacúčelové ihrisko. Paleta športov v našom meste je daná len možnosťami krytej športovej haly. Zámerom projektu je vybudovať park športu, oddychu a zdravia na Záhoráckej ulici v Malackách rekonštrukciou tak, aby novovybudovaný objekt mohli využívať športové kluby i široká verejnosť.

Celkové finančné náklady na realizáciu projektu sú rozpočtované vo výške 10 883 342, 38 Sk. Pre finančnú náročnosť projektu je zámerom uchádzať sa o nenávratnú finančnú pomoc z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR. MsZ 5. 6. schválilo kofinancovanie projektu z rozpočtu Mesta Malacky vo výške 5 % z celkových nákladov, teda v sume 544 167,12 Sk.

MsZ zároveň uložilo Mestskému úradu pripraviť a podať žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku, ale aj zapracovať plánované príjmy a výdavky vyplývajúce z projektu po jeho schválení, do rozpočtu mesta pri jeho najbližšej zmene.      

 

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok