Informácie o projekte

Vznik Priemyselného parku Malacky – východ podporili poslanci Mestského zastupiteľstva v Malackách odsúhlasením Zmien a doplnkov v Územnom pláne mesta Malacky na zasadnutí 31. januára 2008. Pozemky s rozlohou 28 ha v katastrálnom území Malaciek v časti Na majeri smerom na Rohožník, na ktorých má vyrásť priemyselný park, vlastnia súkromné spoločnosti (HSF, s. r. o., Interpane Slovensko, s. r. o a LOMAL, s. r. o.).

Spoločnosť HSF, s. r. o. plánuje do priemyselného parku premiestiť výrobu z Jesenského ulice. Celý park je dimenzovaný podľa prepočtov na 700 zamestnancov. Podľa informácie od konateľa spoločnosti Ing. V. Tedlu výstavba nového závodu na výrobu plastových a hliníkových okien by mala začať v priebehu troch rokov.

Spoločnosť LOMAL, s. r. o. bude svoje aktivity v Priemyselnom parku Malacky – východ orientovať na ľahký priemysel kombinovaný so skladovými a prevádzkovými priestormi. Plánuje tu prevádzky napr. ľahkej strojárskej výroby, montážne prevádzky a pod.

Na stiahnutie:
Mapa priemyselného parku (*.jpg)

Kontakty

HSF, s. r. o.
Jesenského 50, 901 01 Malacky
Tel: +421 34 796 01 22
E-mail: hsf@hsf.sk

Výkonný riaditeľ: Ing. Vladimír Tedla
E-mail: tedla@hsf.sk


LOMAL, s. r. o.
Štefánikova 6/A, 811 05 Bratislava

Konatelia:
Ing. Jozef Foltýn
JUDr. Róbert Bátovsky