Komplexné informácie pre začínajúcich aj dlhoročných podnikateľov prináša webová stránka www.akopodnikat.sk. Nájdete tu praktické rady, ktoré potrebujete nielen na výkon predmetu podnikania, ale aj základné informácie z oblasti daní, majetku, účtovníctva, platenia odvodov, sociálneho a mzdového odboru a pod. Na webovej stránke www.akopodnikat.sk je k dispozícii aj zoznam vybraných právnych predpisov, ktoré bezprostredne súvisia so začatím podnikateľskej činnosti a jej ďalším vykonávaním. Nechýba ani podnikateľské fórum či blog.