Miestne daneSystém miestnych daní a poplatkov zahŕňa: