6. 9. 2022
Počujete? Zvoní na nový školský rok!

Letné prázdniny sa pominuli a je tu čas opäť zasadnúť do lavíc a dozvedieť sa nové veci. Menší či väčší školáci prichádzali 5. septembra po dvoch mesiacoch oddychovania do škôl. Otvoriť školský rok do Malaciek prišiel končiaci minister školstva Branislav Gröhling. Hoci mal iba pár hodín pred podaním demisie, žartoval so žiakmi na Dérerke, že ešte stihne zrušiť ypsilony a týždenne bude iba jedna písomka. Primátor Juraj Říha zaželal prítomným vyše 700 žiakom: „Nech vám dnešné úsmevy vydržia čo najdlhšie a nech vám školský rok ubehne tak rýchlo ako prázdniny.“     

Učitelia už niekoľko dní vopred chystali triedy, nástenky, pomôcky a kopec ďalších vecí, aby mohol školský rok odštartovať v plnej paráde. Škôlkari začali školský rok už v piatok 2. septembra, v cirkevnej škôlke začínali v pondelok 5. septembra.     Do materskej školy nastúpilo 631 detí, z toho 196 novoprijatých. Cirkevná škôlka privítala 61 detí, z nich prišlo prvý raz 24. Tri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude navštevovať 1842 detí, z toho 244 prvákov, K tomuto počtu môžeme pripočítať aj prvákov z cirkevnej školy, ktorých je spolu 49. Celkovo do základných škôl v Malackách nastúpilo 2397 detí.   

Do Základnej školy Dr. J. Dérera nastúpilo 705 žiakov. Tri triedy prvého ročníka majú spolu 75 detí. „Počas prázdnin sa uskutočnila bežná údržba, vymaľovali sme niektoré triedy v hlavnej budove, vymenili školský nábytok v jednej triede, zrenovovali sme kabinet chémie, vymaľovali sme jedáleň a kuchyňu, v kuchyni sme vymenili osvetlenie, ale venovali sme sa aj zabezpečeniu edukačných publikácií,“ vymenúva riaditeľka Katarína Habová a dodáva. „Budeme pokračovať v napĺňaní Školského vzdelávacieho programu ZŠ Dr. J. Dérera. Musíme pružne reagovať na zmeny v organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu na základe pokynov ministerstva školstva.“   

Do Základnej školy na Štúrovej ulici nastúpilo 489 detí. Do lavíc zasadlo 66 prvákov v troch triedach. Dušan Šuster, riaditeľ: „Vzhľadom k tomu, že sme hľadali nového školníka, počas leta sme stihli len najnutnejšie údržbárske práce a výmenu poškodených žalúzií. Žiaľ, sme mali dve havárie – vytopenie. Kvôli tomu sme vymenili všetky vodovodné batérie. V porovnaní s minulým rokom sme školský vzdelávací program menili len minimálne. Stále sa sústreďujeme na vysoko efektívne učenie, rozšírené vyučovanie anglického jazyka a športovú prípravu zameranú na loptové hry.“   

Do Základnej školy na Záhoráckej ulici nastúpilo 648 žiakov. Pre viac ako 100 prvákov museli otvoriť až 4 triedy. Počas leta sa venovali drobným opravám, čiastočná rekonštrukcia bola potrebná v umyvárni a v školskej jedálni. V auguste sa začala rozsiahla rekonštrukcia oboch telocviční a vzniká aj nové multifunkčné ihrisko na školskom dvore – to všetko vďaka  dotácii z Fondu na podporu športu. „Keďže nám pribudli žiaci, museli sme dokúpiť šatňové skrinky, do vynovených kabinetov sme zaobstarali nábytok a priebežne sa snažíme modernizovať aj priestory tried,“ vraví riaditeľka Alena Číčelová a pokračuje: „V piatom ročníku posilňujeme matematiku a slovenčinu. Zaviedli sme nové predmety – Čitateľská gramotnosť a Finančná gramotnosť. Z dôvodu nárastu počtu žiakov otvárame ôsme oddelenie školského klubu detí. Plánujeme rozšíriť vonkajšie ihrisko a budeme radi, ak sa nám podarí postupne budovať náučný chodník, prípadne dobudovať vyvýšené záhony.“   

Do cirkevnej Spojenej školy sv. F. Assiského tento rok nastupuje 703 žiakov, z nich 61 škôlkarov, 555 žiakov základnej školy a 87 študentov gymnázia. Otvárajú dve prvácke triedy spolu so 49 žiakmi. Riaditeľ Daniel Masarovič: „Letné prázdniny sme využili na vymaľovanie tried, vyčistenie kobercov, umytie okien a opravu všetkých drobných nedostatkov. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo realizovať dva veľké projekty, ktoré budú viditeľné už na prvý pohľad. Získali sme finančné prostriedky, vďaka ktorým sme sa pustili do renovácie fasády južného krídla školy. Postupne budeme renovovať celú budovu, z čoho sa veľmi tešíme.“ Časť financií poskytlo ministerstvo školstva a časť Bratislavská arcidiecéza ako zriaďovateľ školy.   

V cirkevnej škole si študenti gymnázia môžu vybrať ako jeden z cudzích jazykov aj taliančinu „Záujem o štúdium tohto jazyka je pomerne veľký, preto sa tešíme, že sa nám ho podarilo zaradiť do vyučovacieho procesu,“ neskrýva nadšenie riaditeľ školy. „Naďalej sa budeme snažiť našim žiakom z Ukrajiny pomôcť a vzdelávať ich spôsobom a formou, ktorá je pre nich čo najužitočnejšia. Je to pre nich aj pre nás veľká výzva, ale veríme, že sa nám to spoločnými silami bude dariť tak ako doteraz. Tieto letné prázdniny sme sa tiež rozhodli dať nový vzhľad aj spoločným interiérovým priestorom školy.“
Text: N. Jánošová, foto: S. Osuský

Ďalšie
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
23. 2. 2024
Pozývame vás venčiť psíkov

            Strávte víkendové doobedia so psíkmi a oni vám darujú veľa lásky. Venčenie…

Zobraziť celý článok