13. 6. 2014
Pocta pre najšikovnejších žiakov
V Centre voľného času v Malackách odovzdávali ceny najúspešnejším riešiteľom okresných kôl predmetových olympiád. Spomedzi všetkých ocenených päťkrát zarezonovalo meno Marco Samuel Fabuš z 8-ročného Gymnázia na Ul 1. mája v Malackách, ktorý sa v olympiádach umiestnil vždy na 1. mieste, za čo dostal aj špeciálne ocenenie a hodnotnú knihu z rúk primátora mesta Jozefa Ondrejku. Marco suverénne zvíťazil vo fyzikálnej a matematickej olympiáde. Nezaostal však ani v jazykových zručnostiach a vyhral olympiády v slovenčine, angličtine a nemčine.

Mesto osobitne ocenilo aj najúspešnejšieho žiaka z 9. ročníkov malackých základných škôl v hodnotení výsledkov predmetových olympiád. Stal sa ním Marián Petráš zo ZŠ Záhorácka. Získal 1. miesto v geografickej a 3. miesto v matematickej olympiáde. Aj jemu primátor mesta odovzdal cenu za mesto Malacky.

Stretnutie najnadanejších detí sa konalo za účasti vedenia a pracovníkov CVČ, primátora mesta Jozefa Ondrejku, pracovníčky školského úradu A. Hrnkovej, predsedov či členov hodnotiacich komisií a ocenených žiakov.

CVČ v Malackách organizuje pre deti a mládež vyše 100 súťaží za školský rok a pre úspešných riešiteľov okresných predmetových olympiád (vedomostných a jazykových) a pre odmenených v súťaži Európa v škole na konci roka vždy pripraví aj spoločné stretnutie spojené s odovzdávaním cien. „Chceme deti oceniť, ale im aj poďakovať a povzbudiť ich do ďalšej práce, aby viedla len k vynikajúcim výsledkom,“ povedala riaditeľka CVČ A. Šurinová.

Text: CVČ/-tabu-; Foto: CVČ
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok