6. 3. 2009
Po uzavretej Stupavskej sa jazdí

V pondelok 2. 3. sa začali práce na oprave mosta nad železnicou v rekreačnej oblasti Vampíl. Dopravné obmedzenia, ktoré táto činnosť vyvolala, by azda neboli natoľko problematické, keby vodiči dobre porozumeli novému dočasnému dopravnému značeniu. Na mesto smerujú sťažnosti a podnety, ktoré však radnica nie je kompetentná riešiť, lebo za značenie nezodpovedá. Preto sme oslovili kompetentné inštitúcie aj dopravného inžiniera Branislava Balúna.

O vyjadrenie sme najskôr požiadali majiteľa opravovaného mosta – Slovenskú správu ciest, Bratislava, ktorá vo vyjadrení Ivety Fedorovej vysvetľuje: „Dočasné dopravné značenie je osadené podľa dopravného určenia vydaného Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku, vysunutého pracoviska Malacky.“ Krajský úrad na náš e-mail nezareagoval a telefonicky bol nedostupný.

Sľúbené písomné stanovisko dopravného inžiniera Branislava Balúna sme napokon takisto nedostali. Do telefónu nám však povedal, že značenie je v poriadku a odkázal vodičom, aby správne čítali a rešpektovali dopravné značky. Potom nikto nebude mať problém. Jedinou chybou podľa neho bolo osadenie tabúľ s bielym podkladom, ktoré v piatok 6. 3. nahradili novými tabuľami so žltým podkladom. Ich obsah zostal nezmenený. Vodiči si však myslia, že ak sa hovorí o uzávierke Stupavskej ulice, malo by to znamenať, že po celej Stupavskej nie je možný prejazd. Skutočnosť je však opačná. Prejazd je možný nielenže po celej Stupavskej, ale dokonca aj kus za hranice mesta, až po samotnú rekreačnú oblasť Vampíl a uzatvorený most.

Nejasné označenie nám potvrdili i dvaja majitelia malackých autoškôl Janka Kelemenová a Branislav Tomša. Obaja sa zhodli na konštatovaní, že formulácia na návesti pred obchádzkou „Stupavská je uzavretá“ je nešťastná a zmätočná, rovnako ako uvádzanie skratky PTPZ (Priemyselno-technologický park Záhorie) pre upresnenie smeru obchádzky na návesti pred obchádzkou. Skratka PTPZ nie je všeobecne zaužívaná a ľudia ju nepoznajú. Podľa uvedených odborníkov z praxe by bolo vhodnejšie nahradiť ju označením Továrenská ulica.

Text: T. Búbelová, Foto: S. Osuský

Z názorov majiteľov autoškôl vyberáme:

Janka Kelemenová (Silver Star) po obhliadke značenia uzávierky 6. 3. 2009:
Návesť pred obchádzkou s odklonom informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzávierky. Pri Tabaríne v smere od Stupavy je však zbytočná. Chýbajú tam však smerové tabule na vyznačenie obchádzky. Na značke IS 16 je podľa potreby možné vyznačiť dĺžku uzávierky a dĺžku obchádzky, čo by bolo dobré.

Návesť pred obchádzkou s dopravnou značkou „Iné nebezpečenstvo“ a s formuláciou „Uzávierka Stupavskej ulice“ je zmätočná a zbytočná. Stačili by smerové tabule na vyznačenie obchádzky IS 26 a druhá smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky IS 25, ktorá informuje o cieli a smere priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy.

Pred signálnou križovatkou je značenie postačujúce.

Na konci mesta (pri zastávke „SAD“), kde sa končí aj Stupavská ulica, by som navrhovala umiestniť návesť pred obchádzkou IS 15, ktorá informuje o uzávierke cesty alebo o obmedzení cestnej premávky a vytyčuje smer a priebeh obchádzkovej trasy. Na značke je podľa potreby uzávierky vyznačený symbol príslušnej zákazovej značky.

Podľa mňa je osadených zbytočne veľa tabúľ s „Iným nebezpečenstvom“.

Ing. Branislav Tomša (Autoškola Tomša):
Na návesti pred obchádzkou by sme odporúčali zmeniť skratku PTPZ za Továrenská ulica.

Pri príjazde od diaľnice by bolo vhodné vyznačiť obchádzku na Plavecký Štvrtok, prípadne Stupavu cez Továrenskú. Značka by mala byť umiestnená pred kruhovým objazdom.

V smere od „hasičov“ (budova OR HaZZ v Malackách) by bolo vhodné odkloniť hlavne nákladné vozidlá od prejazdu cez mesto smerom na Pernek a na druhom kruhovom objazde ich smerovať na obchvat na Továrenskú.

Značenie od Veľkých Levár vhodne smeruje dopravu na nadjazd, lebo keby nákladné vozidlá alebo kamióny išli k Tabarínu a potom odbočkou na Továrenskú, hrozí upchatie cesty pri spustených závorách na železničnom priecestí. Na konci mesta za sídliskom Juh a bývalou vojenskou ubytovňou by podľa nás bola vhodnejšia značka Slepá ulica. 

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok