23. 7. 2013
Platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje oddnes až do odvolania na celom území okresu Malacky ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa a § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

• fajčiť alebo používať otvorený plameň,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný v súvislosti  s ochranou lesa pred požiarmi zabezpečiť plnenie opatrení v súlade s § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a, §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

– Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách –

Ďalšie
Práca
Oznamy
9. 7. 2024
Centrum voľného času hľadá vychovávateľa

Centrum voľného času v Malackách hľadá kreatívneho, všestranného, flexibilného, zodpovedného,…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
8. 7. 2024
Vojtech Planka vystúpil na Gerlach

Rekreačný bežec a zanietený turista Vojtech Planka zdolal pred pár dňami Gerlachovský štít. Vôbec…

Zobraziť celý článok