23. 7. 2013
Platí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje oddnes až do odvolania na celom území okresu Malacky ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa a § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. zákona o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

• fajčiť alebo používať otvorený plameň,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň.

Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa je povinný v súvislosti  s ochranou lesa pred požiarmi zabezpečiť plnenie opatrení v súlade s § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 9a, §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení neskorších predpisov.

– Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách –

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok