11. 2. 2016
Písomné žiadosti o hlasovací preukaz už iba do pondelka!

Ak plánujete počas nadchádzajúcich parlamentných volieb cestovať alebo sa nebudete zdržiavať v mieste svojho trvalého bydliska, môžete si vybaviť voličský hlasovací preukaz. Tí, ktorí si ho však nemôžu vybaviť osobne, by sa mali poponáhľať. Písomná alebo elektronická žiadosť o hlasovací preukaz musí byť doručená do MsÚ v Malackách najneskôr v pondelok 15. februára. Osobne preukaz vybavíte ešte aj v posledný pracovný deň pred voľbami, teda v piatok 4. marca. S hlasovacím preukazom môžete voliť v ktoromkoľvek okrsku v Slovenskej republike.

Požiadať o hlasovací preukaz možno osobne, písomne, elektronicky alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby.

OSOBNE: najneskôr 4. marca 2016 (posledný pracovný deň pred konaním volieb) na sekretariáte prednostky MsÚ

PÍSOMNE: Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15. februára 2016 (15 pracovných dní pred konaním volieb) na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Písomná žiadosť musí obsahovať:
– meno a priezvisko voliča,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

ELEKTRONICKY:
Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15. februára 2016 (15 pracovných dní pred konaním volieb) na adresu: andrea.batkova@malacky.sk alebo msu@malacky.sk.
Elektronická žiadosť musí obsahovať:
– meno a priezvisko voliča,
– rodné číslo,
– štátnu príslušnosť,
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

POZOR: Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho lístka potvrdiť svojím podpisom.

PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY: Žiadosť musí byť doručená osobne splnomocnenou osobou najneskôr  4. marca 2016 (posledný pracovný deň pred konaním volieb) na sekretariát prednostky MsÚ.

-red-

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok