17. 3. 2009
Písomné maturity sa začali slovenčinou

Utorok 17. 3. bol prvým dňom písomných maturitných skúšok pre tohtoročných študentov záverečných ročníkov stredných škôl a gymnázií. V Malackách zažilo svoj veľký deň pri písomných maturitách zo slovenského jazyka 91 študentov z Gymnázia na Ul. 1. mája a 56 ich rovesníkov z Gymnázia sv. Františka Assiského.

„Náročné je, že po testy treba ísť osobne skoro ráno (o 6.00 h) na Krajský školský úrad,“ poťažkala si riaditeľka cirkevného gymnázia Viera Zaíčková. „Maturity sa pre študentov začali o 9.30 h, pre nás o 9.00 h otvorením privezenej zásielky s testami. Pred skúškami dospelosti deti po spoločnej modlitbe požehnal a povzbudil dekan farnosti Štefan Rusňák,“ priblížila nám rannú atmosféru Viera Zaíčková.

Obe malacké gymnáziá si medzi sebou vymenili hosťujúce členky predmetových komisií i predsedníčky školských maturitných komisií. Na štátnom gymnáziu školskej komisii predsedá Mária Mandráková (sestra Marta) a na cirkevnom Eva Filipová zo štátneho gymnázia. „O 12.30 h boli prostredníctvom Slovenského rozhlasu vyhlásené témy na popoludňajšiu časť skúšok, keď budú mať žiaci 150 minút na napísanie maturitnej slohovej práce,“ povedala riaditeľka Gymnázia na Ul. 1. mája Elena Krajčírová.

„Medzi nimi bolo rozprávanie, úvaha na ekologickú tému, diskusný príspevok vychádzajúci z literárnej témy a umelecký opis. Myslím si, že každý sa v niektorej z nich mohol nájsť,“ dodala. Podľa slovenčinárok bol však zaťažkávacou skúškou test, ktorý bol údajne ťažší ako vlani. V stredu čaká maturantov písomná skúška z cudzích jazykov a vo štvrtok z matematiky.     

Text: T. Búbelová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok