5. 6. 2015
Partnerské vzťahy Malaciek s maďarskými mestami Albertirša a Sarvaš dostanú novú náplň

Primátor Malaciek Juraj Říha navštívil partnerské mestá v Maďarsku Albertirša a Sarvaš. Napriek tomu, že išlo o prvú, takpovediac „zoznamovaciu“ návštevu, hovorilo sa o konkrétnych projektoch.  „Mojou predstavou je, že partnerstvo nemá byť iba na papieri, ale má byť užitočné pre všetkých obyvateľov našich miest. To, že sme prišli do našich partnerských miest, je signálom dobrej vôle hľadať nové spôsoby a formy spolupráce,“  povedal J.ňíha.

Kým ešte pred pár rokmi fungovali medzi našimi mestami aktívne vzťahy (napríklad kultúrne či športové), v posledných rokoch sú skôr v útlme. Onedlho uplynie 15 rokov od podpisu vzájomnej zmluvy medzi Albertiršou a Malackami a práve toto výročie je dobrou príležitosťou na „reštart“ a vdýchnutie vzťahom nový, praktický rozmer. Primátor J.ňíha preto navrhol niekoľko spôsobov praktickej spolupráce:
– aktívna vzájomná účasť na kultúrnych podujatiach (súbory, kapely atď.),
– autobus zadarmo pre Malačanov na výlety do partnerských miest (napr. pri príležitosti Dní Albertirše alebo Slivkových dní v Sarvaši),
– informovanie prostredníctvom mestských médií o podujatiach v partnerských mestách.

Pozvanie na spoluprácu prišlo aj od slovenskej základnej školy v Sarvaši, ktorá by chcela nadviazať kontakty s našimi školákmi. Primátor Malaciek zasa pozval zástupcov Albertirše a Sarvaša na návštevu k nám, pravdepodobne prídu na podujatie Adventné Malacky.

História oboch našich partnerských miest je úzko spätá so Slovenskom. V Albertirši sa narodil agrárny reformátor Uhorska a zakladateľ prvej poľnohospodárskej školy v Európe Samuel Tešedík a v Sarvaši zmaturoval Milan Rastislav Štefánik.

text, foto: -lup-

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok