22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť v svojom volebnom okrsku. Na základe preukazu bude môcť hlasovať v ľubovoľnej volebnej  miestnosti na Slovensku. Dá sa oň požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Možnosť požiadať o hlasovací preukaz poštou alebo mailom uplynula 8. septembra 2023.

OSOBNE: najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami (t. j. v piatok 29. septembra 2023) v úradných hodinách Klientskeho centra Mestského úradu Malacky. Nie je potrebná písomná žiadosť. Volič sa len preukáže občianskym preukazom a obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY: formou písomného splnomocnenia najneskôr v posledný deň pred konaním volieb (t. j. v piatok 29. septembra 2023) v úradných hodinách Klientskeho centra Mestského úradu Malacky. Volič musí v písomnom splnomocnení uviesť meno splnomocnenej osoby, jej priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Splnomocnená osoba sa preukáže občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom.

Hlasovací preukaz sa vydáva iba raz. Pri strate alebo odcudzení sa nový hlasovací preukaz nevydáva.

Úradné hodiny Klientskeho centra MsÚ Malacky:

pondelok        8.00  – 11.30 h           13.00 – 15.30 h

utorok            8.00  – 11.30 h           13.00 – 15.30 h

streda             8.00  – 11.30 h           13.00 – 17.00 h

štvrtok           8.00  – 11.30 h           13.00 – 15.30 h

piatok             8.00  – 11.30 h

Kontaktné osoby pre vydávanie hlasovacích preukazov:

Katarína Krišková, tlf. číslo 034/79 66 122, mail volby2023@malacky.sk

Jana Černovská, tlf. číslo 034/79 66 141, mail volby2023@malacky.sk

V deň volieb je volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a predložiť hlasovací preukaz. Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.

MsÚ

Ďalšie
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok