16. 10. 2023
Parkoviská na Juhu už slúžia motoristom

Dve parkoviská na ulici M. Tillnera na sídlisku Juh po rekonštrukcii už znovu slúžia svojmu pôvodnému účelu. Ich oprava je súčasťou projektu Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného.

Doterajšie nepriepustné povrchy parkovacích miest nahradili ekologické vsakovacie tvárnice a chodníky dostali namiesto asfaltových povrchov betónovú dlažbu. V lokalite ešte pribudnú sadové úpravy či verejné osvetlenie a na priľahlom detskom ihrisku sa budú meniť prvky.

Výsledkom revitalizácie bude nová oddychová zóna v rámci vnútrobloku vrátane obnovených parkovísk s vodozádržnou funkciou. Vďaka tomu sa výrazne zlepší obeh dažďovej vody a zároveň sa zníži teplota a prašnosť.

Projekt Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Malovaného v Malackách je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu.

Text: Ľ. Pilzová, foto: N. Jánošová

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok