21. 5. 2008
Parkovanie telesne postihnutých

Sociálna poradkyňa Slovenského zväzu telesne postihnutých Mária Trenčíková upozornila na prípady nesprávneho označovania vozidiel telesne postihnutých a ich parkovania na vyhradených parkoviskách. Vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 225/2004 k cestnému zákonu sa uvádza, že osobitné označenie ťažko zdravotne a pohybovo postihnutých osôb sa umiestňuje vo vnútri vozidla pred pravou časťou predného skla a ľavou časťou zadného skla.

M. Trenčíková: „Oprávnenie na používanie osobitného označenia sa preukazuje preukazom osobitného označenia, ktorý vydávajú príslušné obvodné úrady. K preukazu dostane žiadateľ dve osobitné označenia so šesťmiestnym číslom, ktoré musí byť identické s číslom preukazu. Jedno je na predné a druhé na zadné sklo auta,“ uviedla. Dodala, že podľa toho aj polícia môže ľahko skontrolovať, či označenie naozaj používa oprávnená osoba.

„Stretávame sa s prípadmi zneužívania označení za účelom beztrestného parkovania na parkoviskách vyhradených pre telesne postihnutých. Majiteľ často označí len  jedno okno svojho auta a druhé označenie dá napr. do iného auta v rodine,“ upozorňuje M. Trenčíková. Zo zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke a pozemných komunikáciách vyplýva, že vodič vozidla s osobitným označením je povinný mať pri sebe preukaz a na výzvu policajta sa ním preukázať.

Ak sa vozidlo nepoužíva na účely, na ktoré bolo označenie vydané, vodič sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 10 000 Sk. M. Trenčíková pripomenula, že neplatné sú aj osobitné označenia, ktoré boli vydané pred 1. májom 2004. Jej podnet vyplynul z pozorovania, že autá s nekompletným označením zvyknú stáť aj na vyhradenou parkovisku pred MsÚ.      

Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok