2. 3. 2023
Pamätihodnosti mesta (1.)

Na rokovaní mestského zastupiteľstva vlani v októbri vznikol zoznam evidovaných pamätihodností mesta. Ide o nehnuteľnosti a hroby, ktoré síce nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, avšak pre mesto a obyvateľov majú svoju nespochybniteľnú historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu.

Zoznam evidovaných pamätihodností mesta Malacky obsahuje 6 budov a stavieb vo vlastníctve mesta, 8 hrobov na starom cintoríne vo vlastníctve mesta a 3 hroby na starom cintoríne vo vlastníctve súkromných osôb. Dnes si predstavíme prvú skupinu pamätihodností, teda budovy a stavby.

Evidované pamätihodnosti Malaciek – budovy a stavby vo vlastníctve mesta:

  • kaplnka pri starom cintoríne na Břeclavskej
  • ZUŠ (bývalá maďarská štátna škola) na Záhoráckej
  • kino
  • ZŠ Dr. J. Dérera
  • kaplnka sv. Anny na Stupavskej
  • športová hala Malina

Kaplnka pri starom cintoríne

Kaplnka na Břeclavskej bola postavená v polovici 20. storočia. Jej účelom boli a sú pohrebné obrady a vystavenie rakvy so zosnulým pred pohrebom. Objekt si zaslúži ochranu aj vzhľadom na svoj charakter a reprezentatívnosť. Dôležitým faktorom je aj blízkosť (a súvislosť) starého cintorína, ktorý je čiastočne chránený. 

ZUŠ na Záhoráckej

Koncom 19. storočia v Malackách narastal počet žiakov, a keďže vtedajšia rímskokatolícka ľudová škola a štátna škola kapacitne nestačili, kompetentní odsúhlasili postavenie novej školskej budovy. Plány vyhotovil kráľovský inžinier Sigmund von Herczegh.

Stavbu novej školy zrealizoval malacký staviteľ Ján Terebesy. Boli v nej štyri učebne, telocvičňa, byt pre správcu (riaditeľa) školy a školníka, kancelária a ďalšie priestory. Školu navštevovali väčšinou deti úradníkov a po čase – keď židia zatvorili vlastnú školu – aj židovské deti. V roku 1918 bolo v škole podľa Pavla Hallona 190 žiakov, ktorí sa učili v dvojzmennej prevádzke. Budova sa stala sídlom aj pre meštiansku a učňovskú školu. Priestory nestačili, a tak situáciu vyriešila dnešná Základná škola Dr. J. Dérera, ktorá vznikla v roku 1932. V budove na Záhoráckej sa potom vystriedali daňový, dôchodkový a kontrolný úrad, vojaci, Zbor národnej bezpečnosti (obdoba dnešnej polície), okresný súd, mestský národný výbor a III. základná škola.

Po otvorení novej Základnej školy na Štúrovej (2004) sa do priestorov na Záhoráckej nasťahovala základná umelecká škola, ktorá tu pôsobí dodnes. Budova má takmer 130 rokov.

Kino

Budova kina bola postavená v 20. rokoch 20. storočia. Dal ju postaviť hostinský Martin Jurkovič z dolného konca, ktorý sa predtým vrátil z Ameriky. Projektoval ju malacký architekt František Steidl. Okrem sály bola na prízemí vstupná miestnosť a priestor pre predávanie lístkov. Na poschodí bol balkón, premietacia miestnosť a služobný byt.

Kino bolo v prevádzke zrejme od začiatku roka 1927 a volalo sa Edison. Kúpila ho rodina Singerovcov a už o dva roky neskôr nieslo názov Univerzum. Za slovenského štátu prevzala kino Hlinkova garda, po vojne sa nakrátko vrátilo Singerovcom, avšak prišlo znárodnenie. Kino dostalo názov Záhoran.

Pôvodne sa tu premietali nemé filmy, od 30. rokov aj zvukové. V priebehu nasledujúcich rokov sa technika vylepšovala, od 60. rokov 20. storočia sa premietali aj širokouhlé filmy. Dnes je kino plne digitalizované, má vysokokvalitnú zvukovú aj premietaciu techniku.

ZŠ Dr. J. Dérera

Základný kameň školy položili 5. októbra 1930. O necelé dva roky, 25. septembra 1932, školu otvorili v prítomnosti ministra školstva a národnej osvety Ivana Dérera. Ten sa poďakoval za česť, že škola je pomenovaná po jeho otcovi – notárovi, politikovi a národovcovi Dr. Jozefovi Dérerovi. Na tú dobu išlo o modernú budovu: mala školský rozhlas, moderné vykurovanie a dokonca aj teplú vodu, ktorá bola v tom čase v domácnostiach i vo verejných budovách výnimočná. Disponovala napríklad aj kresliarňou, prírodovednou miestnosťou a telocvičňou. Súčasťou školy sa na istý čas stalo i múzeum so zameraním na pedagogiku.   

Koncom II. svetovej vojny bola v budove školy zriadená poľná nemocnica. Hoci bolo vyučovanie v máji 1945 obnovené, čas na nápravu škôd spôsobených prechodom frontu sa odhadol na niekoľko rokov. Socialistické školstvo neskôr odobralo škole čestný názov, avšak dnes ho má späť a hrdo ho používa. 

Kaplnka sv. Anny

Kaplnka stojí na Stupavskej ceste od roku 1881, postavili ju v neorománskom slohu na náklady Anny Malej. Posvätil ju dekan Štefan Čulen. V interiéri sa nachádzajú plastiky sv. Anny a Panny Márie, pochádzajúce z pôvodnej a medzitým zaniknutej kaplnky sv. Anny v Čiernom (františkánskom) kláštore. Okrem nich je v interiéri aj novší obraz sv. Petra a Pavla.

Športová hala Malina

Ide o výrazný a významný projekt modernej architektúry. Budova formuje centrum mesta, zmenila a na dlhú dobu vytvorila genius loci pre danú časť centra mesta. Mesto má ambíciu zrekonštruovať športovú halu v rámci dotácie z Plánu obnovy a odolnosti. Jednou z podmienok čerpania financií z tohto zdroja je práve zaradenie objektu do zoznamu pamätihodností.

Text: Ľ. Pilzová s využitím informácií od M. Macejku. Ďalšie zdroje informácií: www.malackepohlady.sk, www.malacky.fara.sk, www.kriz.epocha.sk.

Foto: N. Jánošová, J. Hargaš

Zoznam evidovaných pamätihodností mesta sa bude priebežne dopĺňať. K jeho rozšíreniu môžete pomôcť aj vy. Ak vlastníte nehnuteľnosť vhodnú na zapísanie do zoznamu, kontaktujte predsedu Komisie pre pamätihodnosti mesta Martina Macejku na mail martin.macejka@malacky. alebo tajomníčku komisie Gabrielu Bedard na mail gabriela.bedard@malacky.sk. Ďakujeme.

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok