15. 2. 2018
Oznam pre žiadateľov o nájomné byty
Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie, aby aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt a do 30. apríla 2018 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2017. Ukladá to § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky.
V prípade, že v osobných údajoch nastala akákoľvek zmena (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), uveďte to v dotazníku, ktorý nájdete na webe mesta Malacky www.malacky.sk, časť OBČAN – NÁJOMNÉ BYTY. V opačnom  prípade  bude žiadosť  o nájomný  byt  vyradená z evidencie (§  3  ods.  8  VZN). Do 30 dní od skončenia lehoty na doplnenie požadovaných dokladov dostane žiadateľ písomnú informáciu.  

MsÚ
Ďalšie
Rozvoj
Cykloturistika
24. 6. 2024
Rozvoj cyklodopravy je naším spoločným cieľom

Podpora bezpečnej cyklodopravy bola hlavným cieľom cyklojazdy Malackami, ktorá sa konala vsobotu 8…

Zobraziť celý článok
Práca
Oznamy
21. 6. 2024
MsCSS hľadá pomocnú silu do kuchyne

Zamestnávateľ: Mestské centrum sociálnych služieb MalackySídlo: 1. mája 9, 901 01 MalackyPracovné…

Zobraziť celý článok