11. 1. 2018
Oznam pre žiadateľov o nájomné byty
Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie, aby aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt a do 30. apríla 2018 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2017. Ukladá to § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky. 
V prípade, že v osobných údajoch nastala akákoľvek zmena (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), uveďte to v dotazníku, ktorý nájdete na webe mesta Malacky www.malacky.sk, časť OBČAN – NÁJOMNÉ BYTY. V opačnom  prípade  bude žiadosť  o nájomný  byt  vyradená z evidencie (§  3  ods.  8  VZN). Do 30 dní od skončenia lehoty na doplnenie požadovaných dokladov dostane žiadateľ písomnú informáciu.  
Všetky dôležité informácie sú dostupné TU.
 
MsÚ

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok