11. 1. 2018
Oznam pre žiadateľov o nájomné byty
Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie, aby aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt a do 30. apríla 2018 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2017. Ukladá to § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky. 
V prípade, že v osobných údajoch nastala akákoľvek zmena (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), uveďte to v dotazníku, ktorý nájdete na webe mesta Malacky www.malacky.sk, časť OBČAN – NÁJOMNÉ BYTY. V opačnom  prípade  bude žiadosť  o nájomný  byt  vyradená z evidencie (§  3  ods.  8  VZN). Do 30 dní od skončenia lehoty na doplnenie požadovaných dokladov dostane žiadateľ písomnú informáciu.  
Všetky dôležité informácie sú dostupné TU.
 
MsÚ

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok