30. 3. 2016
Oznam pre žiadateľov o nájomné byty

Oznamujeme žiadateľom o nájomné byty na Ul. Pri Maline v Malackách, ktorí boli na základe vyhodnotenia žiadosti zaradení do evidencie, aby podľa § 3 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky v úplnom znení (ďalej len „nariadenie“) aktualizovali svoju žiadosť o nájomný byt a do 30. apríla 2016 doplnili potvrdenie o čistom mesačnom priemernom príjme každej posudzovanej osoby za rok 2015.

Prípadné zmeny v osobných údajoch (napr. stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.) uveďte v dotazníku (dotazník je na web stránke mesta Malacky). V opačnom prípade bude žiadosť o nájomný byt podľa § 3 ods. 8 nariadenia vyradená z evidencie, o čom bude žiadateľ písomne oboznámený do 30 dní od ukončenia lehoty na doplnenie požadovaných dokladov.

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
7. 12. 2023
Máme dve klziská

Kzime neodmysliteľne patrí aj korčuľovanie. Tento rok máme vmeste dve klziská – jedno tradičné…

Zobraziť celý článok