10. 9. 2014
Oznam o podávaní kandidátnych listín
Primátor mesta Malacky Jozef Ondrejka prostredníctvom mestských médií zverejnil oznam o podávaní kandidátnych listín pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Malackách  a pre voľby primátora mesta v Malackách. V zmysle §§ 16 a 21 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľby starostu obce (primátora) doručia:

–    politické strany prostredníctvom splnomocnenca a 
–    nezávislí kandidáti

zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v dvoch rovnopisoch najneskôr 55 dní pred dňom volieb.

Kandidátne listiny pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Malackách a pre voľby primátora mesta v Malackách doručia politické strany, politické hnutia a koalície politických strán a politických hnutí prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti v dvoch rovnopisoch zapisovateľke mestskej volebnej komisie p. Jane Slobodovej na Mestský úrad Malacky, II. poschodie č. dverí 310 najneskôr do 21. septembra 2014 nasledovne:

• v pracovných dňoch pondelok  – piatok v klientskych hodinách MsÚ Malacky, t. j.
      – pondelok, utorok, štvrtok 8.00 – 15.30 h
      – stredu                            8.00 – 17.00 h
      – piatok                             8.00 – 13.00 h
    • sobotu   20.09.2014           8.00 – 13.00 h  
    • nedeľu  21.09.2014           13.00 – 24.00 h

Kontakt na zapisovateľku Mestskej volebnej komisie v Malackách:
tel.  034/7966158
e-mail: jana.slobodova@malacky.skV Malackách 09.09.2014
                                                                                           RNDr. Jozef Ondrejka
                                                                                                 primátor mesta

Ďalšie
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
6. 12. 2023
Horí prvá sviečka na adventnom venci

Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách sa vnedeľu 3. decembra niesli tóny…

Zobraziť celý článok
Bezpečnosť
Oznamy
4. 12. 2023
Plán činnosti vo vojenskom obvode na mesiac december 2023

ilustr. foto: www.mod.gov.sk Kompletné info na www.mosr.sk

Zobraziť celý článok