10. 4. 2015
Otvorená platforma v cirkevnej škole

Aj v druhom polroku pokračujú v Spojenej škole sv. F. Assiského v projekte s názvom Otvorená platforma. „Rozhodli sme sa formou prednášok a diskusií podnietiť našich gymnazistov k väčšej aktivite pri tvorbe vlastných názorov. Len informovaná a rozhľadená mládež môže priniesť originálne a pozitívne myšlienky,“ hovorí vyučujúca D. Bogdalíková. Dve po sebe nasledujúce diskusie sa niesli v duchu ľudských práv. V stredu 1. apríla privítali Renátu Ocilkovú a v stredu 8. apríla zase Františka Neupauera.

Prvý aprílový deň si v cirkevnej škole vypočuli zaujímavú a aktuálnu prednášku R. Ocilkovej o dokumente Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Prednášajúca je členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zúčastňuje sa na rokovaniach týkajúcich sa vládnych dokumentov, hlavne v oblasti ľudských práv. Preto bolo prirodzené, že sa študenti dozvedeli históriu, obsah aj problematiku spomínaného dokumentu.

Tento kontroverzný dokument bol pripomienkovaný, prepieraný médiami, ale i nepoznaný. Mnoho ľudí netuší o faktografickej hodnote dokumentu. Prednášajúca sa venovala i disproporčnému záujmu o rôzne skupiny a ich práva. Napr. právam LGBTI osôb sa dokument venuje asi na 100 stranách, zatiaľ čo právam ľudí na hranici chudoby len na 10 stranách. Napriek mnohým pripomienkam bol tento dokument 18. 2. 2015 vládou Slovenskej republiky schválený.

Po veľkonočných sviatkoch pokračovali v spojenej škole s témou občianskych práv. „Pred študentov sme položili jeden z temných okamihov našich dejín,“ hovorí D. Bogdalíková. V stredu 8. apríla sa uskutočnila neopakovateľná beseda s F. Neupauerom. F. Neupauer je členom občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. Gymnazistom priblížil tematiku komunizmu cez ťaživý pohľad razantnej Akcie K. 

Násilná a krutá Akcia K bola zamerená na mužské kláštory. Uskutočnila sa  v noci z 13. na 14. apríla 1950, keď príslušníci ŠtB koordinovane vtrhli do kláštorov a uväznili členov rehole. Neskôr bola zrealizovaná aj Akcia R orientovaná na likvidáciu ženských kláštorov. Rehoľníci boli nútení pracovať v ťažkých podmienkach alebo strávili dlhé roky vo väzniciach po vymyslených súdnych procesoch. Mnoho ľudí zomrelo priskoro vďaka zime, hladu a bezcitnému zaobchádzaniu. „Pre mňa, 19-ročnú študentku, bolo náročnejšie predstaviť si, že veci, ktoré nám F. Neupauer rozprával, sa naozaj stali. Nikdy som nič podobné nezažila, keďže moja generácia vyrastá v demokratickej spoločnosti. V škole nás podobné veci neučili. Ako to celé bolo, viem len z príbehov od starých rodičov. Neviem si ani len predstaviť, že by sa zopakovala udalosť, akou bola Akcia K.  Ľudia boli mučení, týraní a vraždení za to, v čo verili.  Rozmýšľam, prečo sa ľudia správali k sebe tak  bezcitne a kruto odopierali základné ľudské práva iným. Táto beseda ma naozaj zasiahla a uvedomila som si, v akej slobode a možnosti voľby vyrastám,“ vyznala sa z pocitov študentka gymnázia Miroslava Zvarová.

Študenti dostali informácie, mali možnosť sa priamo pýtať, tvoriť si názor. Zažili výpovede dvoch zaujímavých a vyzretých ľudí, ktorí otvorene prezentovali svoje postoje. Verme, že snaženie Spojenej školy sv. F. Assiského padne na úrodnú pôdu a študenti sa budú formovať v rozhodných a rozhľadených ľudí.

Text: D. Bogdalíková (upravené), foto: SŠSFA

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok