11. 2. 2014
Osud mamografu závisí od posudkov
Starý mamograf v nemocnici v minulom roku doslúžil. Mesto ho poskytlo miestnemu zdravotníckemu zariadeniu do nájmu v roku 2005 na základe zmluvy o nájme, tá bola ukončená k 31. 12. 2013. Mamograf  totiž prekročil odporúčané počty vyšetrení a je morálne zastaraný. Nemocnica ho vymenila za nový.

„Aký bude ďalší osud zariadenia, ktoré je vo vlastníctve mesta Malacky, bude závisieť od odborného znaleckého posudku, ktorý je už objednaný, a od rozhodnutia mestského zastupiteľstva,“ povedal prednosta MsÚ Malacky Dušan Vavrinec. Dodávateľ zariadenia (firma Puli medical), ktorý vykonával počas prevádzky mamografu jeho údržbu, servis a revízie, spracuje a predloží návrh prípadnej možnosti, resp. vhodnosti jeho ďalšieho využitia.

„Mesto bude po získaní odborných stanovísk postupovať v zmysle zákona o majetku obcí a v zmysle platných nariadení mesta,“ dodal. D. Vavrinec. 

-tabu-
Ďalšie
Bezpečnosť
Oznamy
14. 6. 2024
Dnes o 12.00 h bude skúška sirén

V piatok 14. júna sa o 12.00 h na celom území Slovenska uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén…

Zobraziť celý článok
Samospráva
Rozvoj
13. 6. 2024
Podcast MALACKY NAHLAS - 7. diel

Vďaka dotácii vyše 1,5 milióna eur sa bude revitalizovať vnútroblok na Záhoráckej. Čo všetko to…

Zobraziť celý článok