11. 2. 2014
Osud mamografu závisí od posudkov
Starý mamograf v nemocnici v minulom roku doslúžil. Mesto ho poskytlo miestnemu zdravotníckemu zariadeniu do nájmu v roku 2005 na základe zmluvy o nájme, tá bola ukončená k 31. 12. 2013. Mamograf  totiž prekročil odporúčané počty vyšetrení a je morálne zastaraný. Nemocnica ho vymenila za nový.

„Aký bude ďalší osud zariadenia, ktoré je vo vlastníctve mesta Malacky, bude závisieť od odborného znaleckého posudku, ktorý je už objednaný, a od rozhodnutia mestského zastupiteľstva,“ povedal prednosta MsÚ Malacky Dušan Vavrinec. Dodávateľ zariadenia (firma Puli medical), ktorý vykonával počas prevádzky mamografu jeho údržbu, servis a revízie, spracuje a predloží návrh prípadnej možnosti, resp. vhodnosti jeho ďalšieho využitia.

„Mesto bude po získaní odborných stanovísk postupovať v zmysle zákona o majetku obcí a v zmysle platných nariadení mesta,“ dodal. D. Vavrinec. 

-tabu-
Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok