1. 2. 2013
Oskar Dobrovodský zavádza médiá

Oskar Dobrovodský odmieta ponúkanú pomoc mesta a v médiách vyhlasuje nepravdy očierňujúce mesto. 

Oskar Dobrovodský dňa 31. januára 2013 mestu Malacky ústne oznámil, že odmieta bývanie, ktoré mu mesto ponúka ako pomoc v jeho tiesnivej životnej situácii. Vyhlásil, že mesto naň chcelo urobiť podvod a že nájomná zmluva je výsmechom. Napriek tomu túto nájomnú zmluvu už pred časom podpísal.

Pán Dobrovodský pre médiá povedal, že v byte ho šokovali plesne, hoci priestory sú novo zrekonštruované. Niektoré médiá tiež napísali, že takýto plesnivý byt ponúka mesto O. Dobrovodskému za rodinný dom. V skutočnosti však nejde o žiadnu výmenu domu za byt, ale o pridelenie bytu navyše k domu.

V septembri 2012 požiadal O. Dobrovodský mesto Malacky o mestský nájomný byt. Mesto žiadosť vyhodnotilo z hľadiska splnenia podmienok stanovených v zákone č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní a vo Všeobecne záväznom nariadení č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi. V zmysle týchto noriem pán Dobrovodský nespĺňa podmienky na pridelenie mestského nájomného bytu, konkrétne podmienku týkajúcu sa príjmu žiadateľa. Mesto Malacky sa mu však aj napriek tomu rozhodlo vyjsť v ústrety a pomôcť. Primátor mesta Jozef Ondrejka využil možnosť, ktorú mu dáva VZN č.9/2007. Na jeho základe môže udeliť výnimku z vyššie spomínaných podmienok, a to v mimoriadne tiesnivých situáciách žiadateľa. Životnú situáciu O. Dobrovodského mesto uznalo za tiesnivú a ponúklo mu pomoc v podobe náhradného bývania.

Spomedzi bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, ktoré boli toho času voľné a k dispozícii, bol najlepšou možnosťou nebytový priestor v polyfunkčnom objekte na Mierovom námestí. Pán Dobrovodský v novembri 2012 po prehliadke priestorov s týmto riešením súhlasil a mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí určilo výšku nájmu tohto priestoru, pričom to posudzovalo ako prípad osobitného zreteľa, čiže nájomné bolo stanovené nie pre nebytový priestor, ale bytový. Mesto Malacky tak opäť vyšlo pánovi Dobrovodskému v ústrety. Následne p. Dobrovodský podpísal nájomnú zmluvu.

Do začiatku jej účinnosti 31.1.2013 bol nebytový priestor zrekonštruovaný tak, aby sa dal využívať ako bytový. Boli tam osadené nové podlahy, steny boli vymaľované, pribudla kuchynská linka aj nový sprchovací kút a toaleta. Prekontrolované boli elektrické vedenia. Opravený nebol jedine balkón, a to z dôvodu počasia. S p. Dobrovodským bolo dohodnuté, že táto práca sa urobí na jar. 

Z uvedeného vyplýva, že mesto Malacky sa snažilo vyhovieť žiadosti p. Dobrovodského a využilo všetky možnosti, ktoré mu právne normy dávajú, aby tak urobilo. Ak p. Dobrovodský v médiách vyhlasuje, že mesto používa dvojitý meter pri prideľovaní bytu, tak áno, používa. Ale ten výhodnejší meter bol použitý práve v jeho prípade. Správanie p. Dobrovodského a jeho vyjadrenia pre médiá preto považujeme za neférové a podraz pod kolená, najmä ak s ponúkaným riešením najprv súhlasil a podpísal nájomnú zmluvu a až potom začal vyhlasovať, že daný priestor je neobývateľný. Takouto mediálnou kampaňou si p. Dobrovodský len ničí svoje snahy o vyriešenie nepríjemnej životnej situácie.  

– Michaela Janotová –

Ďalšie
Šport
19. 6. 2024
Zo stolnotenisového Pezinka prišla dobrá správa

Naši mladší žiaci Martin Sloboda a Róbert Žáček vybojovali na majstrovstvách kraja v družstvách 2.…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 6. 2024
Fantastický úspech ZŠ Štúrova

Na školských športových majstrovstvách Slovenska v Šamoríne vystúpili dievčatá vo vybíjanej aj…

Zobraziť celý článok