2. 10. 2007
Osemdesiatka gymnázia

Obe stredné školy pôsobiace v Malackách – Gymnázium Malacky na Ul. 1. mája i Gymnázium sv. Františka Assiského, sa hlásia k spoločnému predchodcovi – Súkromnému gymnáziu Rádu sv. Františka s právom verejnosti, ktoré prvý raz otvorilo svoje brány študentom 2. 10. 1927. Ako prvé si jubileum pripomína štátne gymnázium, na ktorom sa 2. 10. uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti osemdesiatročnice školy.

Gymnázium počas svojej histórie niekoľkokrát menilo názov i sídlo, aby sa vyprofilovalo do dnešnej podoby modernej vzdelávacej ustanovizne s medzinárodnou akreditáciou. Podľa slov riaditeľky E. Krajčírovej je škola hrdá na kvalitný pedagogický zbor i úspešných študentov. Účastníkom slávnostnej akadémie, medzi ktorými boli prví maturanti z rokov 1935 – 45, bývalí i súčasní učitelia a študenti, rodičia i zástupcovia partnerských škôl, domáci ukázali centrum výučby cudzích jazykov, informačné centrum a cudzojazyčnú knižnicu.

V štátnom gymnáziu oslavy pokračujú 3. 10. športovým dňom a 16. 10. vedeckou konferenciou. Cirkevné Gymnázium sv. Františka Assiského oslávi jubileum na sviatok. sv. Františka 4. 10. svätou omšou vo františkánskom kostole, akadémiou v kresliarni a prehliadkou školy pre návštevníkov.

Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok