26. 4. 2013
Opatrenia na záchranu borovíc

Výsledky obhliadky borovicových porastov napadnutých nebezpečnými škodcami, ktorú v Malackách 4. apríla vykonali odborníci z Národného lesníckeho centra – Strediska lesníckej ochranárskej služby (LOS) v Banskej Štiavnici, priniesla návrhy opatrení a konkrétne pokyny pre všetky tri posudzované lokality. Prvou z nich je porast v priemyselnej zóne Priemyselno-technologického parku Záhorie Eurovalley, zóna C, vedená v katastri ako ostatné plochy parcela.č. 5601 a 5600/18.

Druhou je sklad drevnej hmoty v spoločnosti Swedspan, kde sa kontrolovali výrezy borovice lesnej, kde sa ojedinele aj v pasívnom dreve našli podkôrni škodcovia v rôznom štádiu vývoja. Treťou lokalitou bol areál Záchrannej brigády HaZZ so starším porastom, kde sa nachádza v porovnaní s ostatnými najviac odumretých stromov, ktoré LOS navrhuje okamžite vyťažiť a asanovať.

Vo svojich odporúčaniach je opatrnejšia v lesíku pri Maline, kde VLM žiadali preventívny výrub asi polovice borovíc. „Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná lokalita má aj iné spoločenské funkcie lesa a vzhľadom na to, že sa nejedná o veľkú lokalitu navrhujeme pristupovať k tejto lokalite citlivejším spôsobom, ako je navrhnuté pracovníkmi VLM,“ píše sa v správe LOS, ktorá radí „počkať s uvedeným zásahom približne do polovice mája, keď odumreté a odumierajúce jedince borovice budú javiť zreteľné príznaky napadnutia a odumierania, ako sú absentujúce nové výhonky, zmena sfarbenia ihličia, prítomnosť drviniek na kmeni po závrtových otvoroch podkôrnych škodcov, a tým bude zrejmé, ktoré jedince treba okamžite vyťažiť“. Vlastníci borovicových porastov dostali konkrétne pokyny, akým spôsobom majú okamžite inštalovať odporúčané lapače škodcov, ako z nich odchytávať hmyz a čo s ním ďalej robiť.

Text, foto: T. Búbelová    

Posúdenie zdravotného stavu borovíc v k. ú. Malacky a návrh opatrení

 

Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok