30. 10. 2019
Októbrové MsZ: rozbieha sa projekt výstavby krytých prístreškov pre bicykle

Na októbrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Malackách (29. októbra) poslanci okrem iného schválili 10 návrhov na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta a štyri správy z kontroly, ktoré predložila hlavná kontrolórka mesta.

Členovia zastupiteľstva schválili projekt Kryté prístrešky na bicykle v Malackách.  Mesto bude na jeho výstavbu žiadať dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného program prostredníctvom ministerstva dopravy a bude sa spolupodieľať na jeho financovaní. V rámci projektu sa navrhuje zriadiť päť veľkokapacitných prístreškov pre bicykle na vytipovaných miestach: pri centre voľného času, pri okresnom úrade, pri mestskom úrade, pri športovej hale a na novom záchytnom parkovisku. Vďaka tomu vzniknú bezpečné a chránené miesta s inštalovaným osvetlením a kamerovým systémom pre 170 bicyklov. V tejto súvislosti vedenie mesta informovalo, že aktuálne sa pracuje aj na projekte veľkého cykloparkoviska (tzv. Bike&Ride) v blízkosti železničnej stanice na Nádražnej ulici.

Poslanci zrušili Štatút Fondu finančnej pomoci mesta, ktorý vznikol v roku 2009 ako jedno z opatrení pre najslabšie sociálne skupiny obyvateľov na odstránenie následkov ekonomickej krízy. Účelom fondu mala byť finančná pomoc v oblasti vzdelávania, cestovania, bývania, zdravotnej starostlivosti či hľadania práce, avšak v praxi sa vôbec nevyužíval. Keďže v súčasnosti sa sociálne slabším obyvateľom pomáha iným spôsobom (jednorazová dávka na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov, poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov atď), poslanci fond zrušili.

Všetky materiály, uznesenia a záznamy sú k dispozícii na stránke mesta www.malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Najbližšie riadne rokovanie MsZ je naplánované na 12. decembra, keď sa bude rokovať o návrhu rozpočtu mesta na rok 2020.

-lp-/-otano-

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok