31. 1. 2012
Okrskové volebné komisie skladali sľub

V pondelok 30. 1. sa uskutočnilo prvé zasadnutie dvanástich okrskových volebných komisií v Malackách, zriadených pri príležitosti blížiacich sa volieb do NR SR. Žrebom sa určili predsedovia a podpredsedovia jednotlivých komisií, ktorí spolu so zapisovateľmi a ostatnými členmi komisií zložili sľub, že budú svedomito a nestranne vykonávať svoju fukciu v súlade s Ústavou a zákonmi. Každý člen dostal preukaz a absolvoval poučenie o mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde počas volieb do styku.

Prostredníctvom PP prezentácie sa členovia komisií oboznámili so základnými postupmi pri príprave volieb. Najbližšie sa stretnú predsedovia, podpredsedovia a zapisovatelia komisií spoločne s primátorom 28. 2. Tento dátum určil Obvodný úrad v Malackách, keďže školenie týchto osôb je nevyhnutné k riadnemu plneniu harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb. Predmetom stretnutia, ktoré obvodný úrad organizuje v spolupráci so Štatistickým úradom SR, bude napríklad uplatňovanie zákona o voľbách, spracovávanie výsledkov volieb a iné organizačné pokyny.

Text: N. Slobodová; foto: T. Búbelová

Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok