11. 1. 2024
Okresný súd Malacky vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vyšší súdny úradník

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo funkcii štátny radca – vyšší súdny úradník. Písomnú žiadosť o zaradenie do pohovoru spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou na adresu Okresný súd Malacky, Mierové námestie 10, 901 19 Malacky alebo doručiť osobne do podateľne tunajšieho súdu najneskôr do 31. januára 2024 (vrátane), prípadne je možné žiadosť spolu so všetkými prílohami podať elektronicky na adresu podatelnaosma@justice.sk taktiež do 31. januára 2024 (vrátane).

Ak uchádzač podá žiadosť elektronicky (bez zaručeného elektronického podpisu), je povinný ju doručiť služobnému úradu aj písomne spolu so všetkými požadovanými dokladmi najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania.

Všetky informácie súvisiace s pracovným miestom, žiadosťou o zaradenie do pohovoru ako i výberovým konaním a ďalšie náležitosti nájdete v dokumente nižšie.

Ďalšie
Práca
Oznamy
27. 2. 2024
Voľné pracovné miesta na UPSVR Malacky

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informuje o voľných pracovných miestach vo verejnom záujme na…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
26. 2. 2024
Skvelý úvod Záhorákov v Modre základom ďalšieho víťazstva

Hádzanárom klubu HC Záhoráci Stupava/Malacky vyšiel skvele úvod stretnutia v Modre (23. februára),…

Zobraziť celý článok