1. 4. 2009
Oficiálny portál mesta – ako ďalej?

Od augusta minulého roka má internetová stránka mesta Malacky novú podobu. Ambíciu mesta zmeniť informačný portál na portál služieb sa naplniť podarilo – mesto získalo na medzinárodnom kongrese informačno-komunikačných technológií ITAPA 2008 čestné uznanie za projekt Elektronický katalóg služieb MsÚ na oficiálnom internetovom portáli www.malacky.sk (menu Občan, položka Ako vybaviť). Ďalší cieľ – aby internetová stránka spĺňala štandardy samosprávy a bola užívateľsky i administračne priateľská – sa v plnej miere naplniť nepodarilo. Mesto dalo vypracovať audit prístupnosti i naplnenia podmienok zverejnenej výzvy, ktorý túto skutočnosť potvrdil. Vzhľadom na to, že samospráva realizovala redizajn internetového portálu z grantových prostriedkov bez možnosti vrátiť dielo po ukončení projektu, uzatvorilo mesto s dodávateľom – spoločnosťou OXIDE, s.r.o. – licenčnú zmluvu. Tá charakterizuje dielo ako nedokončené a  umožňuje mestu v súlade s autorským zákonom odstrániť nedostatky na základe sublicencie.

Po odstránení nedostatkov sa sprehľadní sekcia MESTO/ Samospráva a užívateľ získa prehľad o rokovaniach Mestského zastupiteľstva prostredníctvom zverejnenia oficiálnych rokovacích materiálov, uznesení MsZ, účasti poslancov i vybavovaní interpelácií. Nové postavenie na stránke získa Mestská polícia, pre užívateľov pribudne možnosť pridať pozvánku na podujatie. Medzi požiadavky užívateľov patrí aj prehľad aktualít s najvyššou čítanosťou a avízo na posledný pridaný komentár. Zmeny sa budú do štruktúry webstránky zapracúvať postupne.

Mesto Malacky zvolilo pri spustení nového oficiálneho portálu otvorený systém pre komunikáciu bez obmedzení pre diskutujúcich. Pridávanie komentárov a príspevkov do diskusného fóra bolo takmer neregulované, viazané len na pravidlá, ktorých dodržiavanie bolo prenesené na zodpovednosť prispievajúceho. Nedisciplinovanosť diskutujúcich, osočovanie, neprimerane dlhé príspevky, napádanie tretích osôb či nekultúrny písomný prejav podnietili redakciu porovnať  podmienky tejto stránky s pravidlami diskusií na oficiálnych webstránkach iných miest. Tých, ktorým patria prvé priečky v hodnotení dodržiavania trendov e-governementu a e-demokracie:  Bratislava, Šaľa, Trenčín, Banská Bystrica a iné.

Porovnanie ukázalo, že portál www.malacky.sk je šírkou poskytnutého priestoru diskutujúcim (aj anonymným, bez registrácie a prihlásenia) na Slovensku jedinečný. Jeho používatelia však  často svoje  dobré postrehy a podnetné myšlienky formulujú v nesúlade s nastavenými pravidlami, čím ich porušujú. Inšpirácie z webstránok iných miest redakciu utvrdili v nevyhnutnosti vytvorenia mantinelov korektnej diskusie. V nej diskutujúci prevezme zodpovednosť za svoje výroky a pred pridaním komentára potvrdí svoj súhlas s pravidlami diskusie. Pridaniu komentára bude predchádzať povinná registrácia a prihlásenie.       

 

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok