18. 5. 2012
Odvodnenie Stupavskej pred dokončením

Od konca marca sa stavebná spoločnosť UNISTAV, spol. s r. o., Senica venovala prácam na odvodnení Stupavskej ulice v Malackách, ktorá bola v čase intenzívnych dažďov často zaplavovaná. Projekt hradený z rozpočtu mesta Malacky je v týchto dňoch tesne pred dokončením. „Finalizujú sa terénne úpravy, betónuje sa výpustný objekt a stavbu pripravujeme na záverečnú skúšku tesnosti potrubnej časti,“ povedal M. Longauer, ktorý vykonáva na stavbe stavebný dozor.

Práce sa vykonávali za plnej prevádzky komunikácie a za čo najmenšieho obmedzovania obyvateľov uvedenej ulice. Tí si však myslia, že odvodnenie malo byť vedené ďalej smerom na Plavecký Štvrtok, pretože podľa nich súčasné riešenie nebude ideálne pre obyvateľov mimo dosahu drenáží. Aktuálnej realizácii okrem financií bráni aj skutočnosť, že by bolo treba začať nové stavebné konanie a týkalo by sa pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. 

V riešení je možnosť vyčistiť ďalší úsek zarastených a zanesených častí v priestore medzi plotmi záhrad rodinných domov a železnicou. „V súčasnosti je však už odvodňovací systém technicky funkčný a aj napriek suchu odteká potrubím za minútu asi 2,5 l spodnej vody,“ povedal M. Longauer. Podľa neho najťažšie počas prác bolo vyhnúť sa poškodeniu asi 36 vedení, z ktorých napr. British Telecom udeľuje pokutu za porušenie kábla vo výške 20 mil. dolárov.  

Text, foto: -tabu-

 

 

Ďalšie
Životné prostredie
8. 6. 2023
Ošetrovanie stromov

V predchádzajúcich dňoch sa v centre mesta uskutočnili odborné arboristické práce, zamerané na…

Zobraziť celý článok
Šport
8. 6. 2023
Akvabely priniesli do Maliny medaily

Malacký klub synchronizovaného plávania zaznamenal v posledných súťažiach veľmi pekné umiestnenia.…

Zobraziť celý článok