27. 8. 2013
Odpad zo záhrad do kontajnerov nepatrí!
Mesto Malacky oznamuje občanom,  že v zmysle § 18 ods. 4 písm. m/ zákona č. 223/2001 o odpadoch je zakázané vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zvyškového komunálneho odpadu. Taktiež sa nesmie do komunálneho odpadu vhadzovať stavebný odpad.  Zberné nádoby s komunálnym odpadom sa budú kontrolovať a ak budú obsahovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene alebo stavebný odpad, nebude nádoba vyvezená.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad by mali občania kompostovať, alebo ho môžu voziť na zberné dvory v ich prevádzkových hodinách. Drobný stavebný odpad tiež treba voziť na zberné dvory, ale je obmedzený na 1 m3/osobu a rok treba sa preukázať občianskym preukazom. Napr. štvorčlenná rodina môže ročne vyviezť 4 m3 stavebného odpadu za rok. Väčšie množstvo stavebného odpadu nad stanovený limit bude spoplatnené.

-msú-
Ďalšie
Oznamy
Voľby
29. 5. 2024
Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky -Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Volič, ktorý sa v deň konania volieb nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä…

Zobraziť celý článok
Šport
Spoločnosť
Školstvo
28. 5. 2024
Športové hry malackej mládeže 2024 - propozície

Vpiatok 31. mája sa vmalackých školách uskutoční tradičné podujatie Športové hry malackej mládeže.…

Zobraziť celý článok