8. 9. 2008
Odkanalizovanie vyžaduje súhlas vlastníkov pozemkov

Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka v týchto dňoch prostredníctvom mestských médií adresoval list obyvateľom nášho mesta, v ktorom ich žiada o spoluprácu v súvislosti s riešením odkanalizovania tých častí mesta, ktoré ešte kanalizáciu nemajú. V liste Malačanom sa uvádza:    

„Mesto Malacky sa na základe žiadostí obyvateľov mesta pripravuje na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu na realizáciu investičnej aktivity „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“. Cieľom je vybudovať kanalizáciu v častiach mesta, ktoré ju doteraz nemajú vybudovanú, a zlepšiť tým kvalitu života obyvateľov,  ako i životného prostredia mesta.“

Podľa listu jednou z podmienok podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je i súhlas vlastníkov nehnuteľností (pozemkov), cez ktoré kanalizácia povedie. Ide o verejné priestranstvá, cesty a chodníky. Primátor mesta všetkých ubezpečil, že ich práva k nehnuteľnostiam (pozemkom) nebudú nijako dotknuté. Keďže tieto pozemky však nie sú majetkovo usporiadané, požiadal ich o súhlas potvrdený podpisom.

Zamestnanci  Mesta budú navštevovať domácnosti počas mesiaca septembra 2008, pričom občanom poskytnú potrebné informácie i tlačivá na podpísanie súhlasu.

Ďalšie
Šport
1. 3. 2024
Mladí stolní tenisti nám robia radosť

Naši talentovaní stolní tenisti majú vposlednom období viacero úspešných vystúpení. Najmladšie…

Zobraziť celý článok
Šport
1. 3. 2024
15 titulov majstrov kraja pre AC Malacky

Pred časom sme informovali oúspešnom vystúpení atlétov AC Malacky počas prvej časti majstrovstiev…

Zobraziť celý článok