8. 9. 2008
Odkanalizovanie vyžaduje súhlas vlastníkov pozemkov

Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka v týchto dňoch prostredníctvom mestských médií adresoval list obyvateľom nášho mesta, v ktorom ich žiada o spoluprácu v súvislosti s riešením odkanalizovania tých častí mesta, ktoré ešte kanalizáciu nemajú. V liste Malačanom sa uvádza:    

„Mesto Malacky sa na základe žiadostí obyvateľov mesta pripravuje na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu na realizáciu investičnej aktivity „Záhorie, Malacky – odkanalizovanie“. Cieľom je vybudovať kanalizáciu v častiach mesta, ktoré ju doteraz nemajú vybudovanú, a zlepšiť tým kvalitu života obyvateľov,  ako i životného prostredia mesta.“

Podľa listu jednou z podmienok podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je i súhlas vlastníkov nehnuteľností (pozemkov), cez ktoré kanalizácia povedie. Ide o verejné priestranstvá, cesty a chodníky. Primátor mesta všetkých ubezpečil, že ich práva k nehnuteľnostiam (pozemkom) nebudú nijako dotknuté. Keďže tieto pozemky však nie sú majetkovo usporiadané, požiadal ich o súhlas potvrdený podpisom.

Zamestnanci  Mesta budú navštevovať domácnosti počas mesiaca septembra 2008, pričom občanom poskytnú potrebné informácie i tlačivá na podpísanie súhlasu.

Ďalšie
Práca
Oznamy
22. 7. 2024
Okresný súd Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste

Okresný súd Malacky informuje o voľnom štátnozamestnaneckom mieste v dočasnej štátnej službe vo…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok