6. 6. 2012
Odkanalizovanie - stavenisko odovzdané

5. júna si Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ prebrala od mesta stavenisko a začína s jeho prípravou a zariaďovaním, vykoná prvé vyčistenie a monitoring kanalizácie. Potom už bude nasledovať samotná pasportizácia objektov, vytýčenie inžinierskych sietí a výstavba kanalizácie a prípojok.

Stavenisko si dodávateľ prebral len symbolicky v  zasadacej miestnosti MsÚ. Staveniskom je totiž takmer celé mesto a tradičné odovzdanie staveniska v teréne tak nebolo možné.

V aktuálnom čísle Malackého hlasu a v prílohe k tomuto článku nájdete kompletný harmonogram prác. Ako prvé budú rozkopané ulice Sadová, Na Majeri a Táborisko.

Od občanov už dostáva mesto otázky o tom, či sa hneď po dokončení kanalizácie budú môcť na ňu napojiť. V prvom rade bude potrebné počkať na kolaudáciu stavby. Pôvodne bola naplánovaná jedna komplexná kolaudácia po dokončení celej stavby, čiže v  lete 2013. Niektoré ulice však budú dokončené už na jeseň tohto roku a  ich obyvatelia by museli zbytočne dlho čakať. Mesto preto rokuje s dodávateľom o možnosti postupného kolaudovania jednotlivých častí stavby.

Mesto tiež s dodávateľom stavby rokuje o ďalšej požiadavke občanov. Od momentu, keď vznikol projekt odkanalizovania, vyrástli na niektorých uliciach nové domy a do projektu nie sú zahrnuté. Mesto preto hľadá riešenie. Do úvahy pripadá pridanie týchto nových častí ulíc do projektu alebo vypracovanie nového projektu.

O všetkých novinkách vás budeme informovať na eMTV, v Malackom hlase a na www.malacky.sk.


Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, kód ITMS 24110110041

MOTTO: “Investícia do Vašej budúcnosti”

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 €  a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

– text: mija, foto: otano –  

Ďalšie
Šport
7. 6. 2023
Sára Bilkovičová opäť výborne

Cyklistka Sára Bilkovičová dosahuje pekné výsledky aj tento rok. V máji absolvovala dvoje preteky …

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
Celomestské podujatia
Kultúra
7. 6. 2023
Deň detskej radosti plný zábavy. Ťahákom bol Miro Jaroš

Detský smiech, radosť vočiach aj vtvárach, pohladenie duše vďaka vystúpeniam talentovaných umelcov…

Zobraziť celý článok