6. 6. 2012
Odkanalizovanie - stavenisko odovzdané

5. júna si Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ prebrala od mesta stavenisko a začína s jeho prípravou a zariaďovaním, vykoná prvé vyčistenie a monitoring kanalizácie. Potom už bude nasledovať samotná pasportizácia objektov, vytýčenie inžinierskych sietí a výstavba kanalizácie a prípojok.

Stavenisko si dodávateľ prebral len symbolicky v  zasadacej miestnosti MsÚ. Staveniskom je totiž takmer celé mesto a tradičné odovzdanie staveniska v teréne tak nebolo možné.

V aktuálnom čísle Malackého hlasu a v prílohe k tomuto článku nájdete kompletný harmonogram prác. Ako prvé budú rozkopané ulice Sadová, Na Majeri a Táborisko.

Od občanov už dostáva mesto otázky o tom, či sa hneď po dokončení kanalizácie budú môcť na ňu napojiť. V prvom rade bude potrebné počkať na kolaudáciu stavby. Pôvodne bola naplánovaná jedna komplexná kolaudácia po dokončení celej stavby, čiže v  lete 2013. Niektoré ulice však budú dokončené už na jeseň tohto roku a  ich obyvatelia by museli zbytočne dlho čakať. Mesto preto rokuje s dodávateľom o možnosti postupného kolaudovania jednotlivých častí stavby.

Mesto tiež s dodávateľom stavby rokuje o ďalšej požiadavke občanov. Od momentu, keď vznikol projekt odkanalizovania, vyrástli na niektorých uliciach nové domy a do projektu nie sú zahrnuté. Mesto preto hľadá riešenie. Do úvahy pripadá pridanie týchto nových častí ulíc do projektu alebo vypracovanie nového projektu.

O všetkých novinkách vás budeme informovať na eMTV, v Malackom hlase a na www.malacky.sk.


Základné informácie

NÁZOV: Záhorie, Malacky – odkanalizovanie, kód ITMS 24110110041

MOTTO: “Investícia do Vašej budúcnosti”

DODÁVATEĽ: Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky“ zastúpená vedúcim členom spol. s r. o. STRABAG a spol. s r. o. Combin Banská Štiavnica.

FINANCIE: celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie je vo výške 12 462 387 €  a pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva mesto Malacky.

KOĽKO: viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie. Mesto Malacky je v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou sústavou v dĺžke takmer 32 kilometrov. Začala sa budovať v 60. rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

– text: mija, foto: otano –  

Ďalšie
Voľný čas
Podujatia
18. 7. 2024
Modelárska šou už tento víkend

Prvé tohoročné letné stretnutie leteckých modelárov sa uskutoční už tento víkend (20. a 21. júla).…

Zobraziť celý článok
Šport
Voľný čas
17. 7. 2024
Cyklotrasy: otázky verejnosti (3)

Náš seriál opravidlách cestnej premávky na cyklotrasách avich okolí pokračuje ďalším dielom. Znovu…

Zobraziť celý článok