1. 8. 2012
Odkanalizovanie – kontrolný deň

Po mesiaci od začiatku prác na odkanalizovaní Malaciek sa v stredu 1. 8. uskutočnil prvý kontrolný deň za prítomnosti zástupcov zo strany investora (mesta), zhotoviteľa, stavebného dozoru a ďalších dotknutých strán. Poradu viedol Ing. Vladimír Farár, ktorý vykonáva počas stavby stavebný dozor. „Potešujúce je, že sme s prácami mohli začať o mesiac skôr oproti pôvodnému harmonogramu a stavba je dobre rozbehnutá.

Buduje sa kanalizácia na Hviezdoslavovej ul. a na Ul. M. Tillnera. Dnes (1. 8.) sa začali práce na Jesenského a Záhradnej ulici a 6. 8. sa začnú aj na Ul. J. Kubinu,“ uviedol. Prítomní sa dohodli na odsúhlasení upraveného harmonogramu, ktorý mesto zverejní na www.malacky.sk a operatívne bude ľudí informovať aj prostredníctvom eM TV a mestského rozhlasu. Pri tomto projekte je potrebná úzka súčinnosť obyvateľov mesta s mestom a zhotoviteľmi.

Každý, kto chce byť pripojený na mestskú kanalizáciu, bude svoj záujem deklarovať súhlasom s umiestnením prípojky a musí odsúhlasiť aj schému jej umiestnenia. Neznamená to však, že po vybudovaní prípojky sa môže hneď na kanalizáciu napojiť. „Napojenie je možné až po kolaudácii stavby, teda po jej celkovom ukončení, čo nebude skôr ako za 2 roky,“ odznelo na stretnutí.

Úradníci mesta sa zatiaľ napriek informovaniu viacerými kanálmi stretávajú s nepochopiteľnými otázkami Malačanov o dôvode rozkopávok a s nepochopením pre farebné označenie sietí na chodníkoch a spevnených plochách, ktoré bolo nevyhnutné vykonať pri ich vytyčovaní pred začatím rozkopávok. „Aj drahšie chodníky a zámkové dlažby uvedieme na záver do pôvodného stavu,“ deklaruje zástupca realizátora stavby. Ale to bude naozaj až po skončení prác, takže mesto žiada svojich obyvateľov o trpezlivosť, ústretovosť a spoluprácu v našom spoločnom záujme.

ODKANALIZANIE – aktuálny harmonogram prác

Text, foto: Tatiana Búbelová      

Ďalšie
Spoločnosť
Podujatia
Oznamy
19. 4. 2024
Bezplatné právne poradenstvo pre všetkých

Slovenská advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie pripravuje bezplatné právne poradenstvo…

Zobraziť celý článok
Šport
19. 4. 2024
Malí futbalisti na medzinárodnom turnaji

V nedeľu 14. apríla sa malí futbalisti zprípravky Žolíka Malacky zúčastnili na medzinárodnom…

Zobraziť celý článok