1. 10. 2020
Oddnes platia nové opatrenia
  Od štvrtka 1. októbra platia nové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Všetky osoby v exteriéroch, interiéroch budov a prostriedkoch verejnej dopravy sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (nos, ústa). 

Výnimky z tohto opatrenia: 
deti do 3 rokov veku, 
osoby v exteriéroch, ak sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
osoby žijúce v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, ak sú od ostatných vzdialené viac ako 2 metre,
osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 
vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od priestoru určeného na prepravu osôb,
žiaci I. stupňa základných škôl v interiéri školy počas výchovno-vzdelávacieho procesu,
žiaci so stredným ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
deti v interiéri materskej školy a jaslí,
osoby pri výkone športu,
fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
nevesty a ženísi pri sobáši, 
výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu, 
osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk, 
účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na pracovisku sami. 

Hromadné podujatia bude možné organizovať do 50 osôb vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím), presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, no bez prítomnosti obecenstva.
Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.
Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín.

ÚVZ SR/-red-

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok