1. 3. 2022
Oddnes je parkovanie na chodníkoch zakázané
Oddnes 1. marca 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cestnej premávke, ktorá sa týka cyklistov a parkovania. Kým ochrana zraniteľných účastníkov cestnej premávky je potrebná, zmeny zakazujúce parkovanie na chodníkoch prijala časť verejnosti, no najmä časť samospráv, s veľkou nevôľou. Narýchlo prijatá novela nedala obciam a mestám dostatok času na prípravu. 
Odklad platnosti všeobecného zákazu parkovania na chodníkoch je síce na programe, no aj keby sa prijal mimoriadne rýchlo, účinnosť tejto zmeny nebude skôr ako v apríli. To znamená, že na uliciach na Slovensku bude minimálne mesiac platiť novela zakazujúca parkovanie na chodníkoch s výnimkou bicyklov a motocyklov, ak sa zachová šírka chodníka 1,5 metra. Parkovanie na chodníku je teda možné len vtedy, ak to vyslovene dovoľuje dopravná značka.
Zákon platí a občania a rovnako mestská polícia musia dbať na jeho dodržiavanie. Aktuálne účinné znenie zákona je problematické najmä pre Bratislavu a jej mestské časti, menej u nás v Malackách a v ďalších menších mestách a obciach. V Malackách je zreteľný problém súvisiaci s novelou zákona napríklad na ulici Ľuda Zúbka pred bankou ČSOB. 
 
-jh- 

Ďalšie
Doprava
22. 9. 2023
Rekonštrukcia dvoch parkovísk na Juhu sa blíži ku koncu

Aktuálna rekonštrukcia dvoch veľkých parkovísk na Ulici M. Tillnera na sídlisku Juh sa podľa…

Zobraziť celý článok
Voľby
22. 9. 2023
PARLAMENTNÉ VOĽBY 2023: Hlasovacie preukazy

O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb…

Zobraziť celý článok