14. 5. 2020
Od soboty roznášame rozhodnutia k daniam

Mestský úrad Malacky oznamuje, že v sobotu 16. mája začnú poverení zamestnanci mesta roznášať do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom, t. j.  daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad. Daňovníci dostanú rozhodnutie osobne do vlastných rúk.

Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a tiež všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme.

Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach – v tomto prípade je prvá splátka dane splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku je potrebné uhradiť do 30. Septembra 2020.

Prosíme daňovníkov, aby uprednostnili bezhotovostnú platbu priamo na účet mesta Malacky s presným uvedením variabilného symbolu. Tieto údaje sú uvedené v každom rozhodnutí. Daň je možné zaplatiť aj osobne v pokladni mestského úradu (Bernolákova 5188/1A, Klientske centrum, prízemie) počas úradných hodín.

MsÚ

Ďalšie
Spoločnosť
21. 3. 2023
Farebný deň

21. marec je Svetovým dňom Downovho syndrómu. Ľudia si vtento deň obliekajú ponožky rôznych…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Školstvo
21. 3. 2023
Zápis do 1. ročníka základných škôl

Mesto Malacky a riaditeľstvá základných škôl v Malackách oznamujú, že zápis na plnenie…

Zobraziť celý článok