5. 4. 2016
Od oslobodenia Malaciek uplynulo 71 rokov

„Ráno 4. apríla 1945 svitlo do pekného dňa. Na ceste z Bratislavy na Stupavu a Malacky ustupovali nacistické útvary, predovšetkým tylového zabezpečenia. Malačania sa na prechod frontu cez obdobie veľkonočných sviatkov dobre prichystali. Podľa miesta bydliska sa veľká časť ukryla v prichystaných lesných úkrytoch a stanovištiach, ďalší ostali v pivniciach a rôznych dômyselných úkrytoch. Aj podzemie Čierneho kláštora, vrátane pálfiovskej a františkánskej krypty, pojalo mnoho Malačanov. Pričom o premene tohto podzemia na protiletecký kryt sa rozhodlo ešte v začiatkoch vojny nariadením MNO a náčelníka civilnej obrany v Malackách Blažíčka. Zhruba v čiare dnešnej diaľnice narýchlo vytvorili Nemci slabú vlnu odporu. Po údere a prechode Červenej armády ostali na nej telá Nemcov, ich doklady a rodinné fotografie. Po utekajúcich Nemcoch sa v meste objavila Červená armáda. 6. gardový jazdecký zbor generálporučíka Nikolaja Vasileviča Sokolova vstúpil na Záhorie a 4. apríla 1945 ráno o 5. hodine v smere od Rohožníka, chotára Bahno a Studienky oslobodil Malacky,“ takto
píše o udalostiach spred 71 rokov kniha Malacky 1206 – 2006 (autori Stano Bellan, Vladimír Šíp a Vladimir Yurkovic).

Ďalší deň, t. j. 5. apríla, robila Červená armáda v meste ešte tzv. vyčistenie. Aj preto sa za dátum oslobodenia Malaciek považuje 5. apríl 1945. Tento dátum uvádzajú aj ruské historické vojenské zdroje.
Oficiálne mestské oslavy 71. výročia oslobodenia Malaciek sa uskutočnia vo štvrtok 7. apríla o 14.30 h pri pomníku Červenej armády na Kláštornom námestí. Súčasťou pietneho aktu bude hymna, slávnostný príhovor a položenie vencov.

-Ľ. Pilzová-

Foto: archív

Ďalšie
Šport
25. 6. 2024
Judisti už dosúťažili

Dvoma súťažami vLeviciach sa skončilo zápolenie vjude mladších vekových kategórií v tomto školskom…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Rozvoj
Cykloturistika
25. 6. 2024
Cyklotrasy – otázky verejnosti (2)

Kto má prednosť? Dve križovatky, rovnaká odpoveď V nadväznosti na naše predchádzajúce články o…

Zobraziť celý článok