7. 1. 2014
Od januára majú chodci povinnosť používať reflexné prvky

Od 1. januára 2014 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke, v rámci ktorej je chodec idúci po krajnici či okraji vozovky povinný používať reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev v obci, avšak za zníženej viditeľnosti, teda najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli. V prípade nedodržiavania dopravného pravidla hrozí chodcovi pokuta do výšky 50 eur.

Zavedením tohto pravidla nejde o represiu, ale skôr o prevenciu a výchovu chodcov s cieľom  zvýšiť ich bezpečnosť na ceste. Najmä v obciach, ktoré na kraji ciest nemajú chodníky, veľmi výrazne stúpa riziko zrážky chodca s vozidlom. Väčšina ľudí nosí tmavé oblečenie, ktoré zhoršuje viditeľnosť chodcov najmä v noci. Ak chodec na vozovke nemá na sebe reflexné prvky, výrazne sa skracuje vzdialenosť, na ktorú vodič vidí chodca.

Vzhľadom na zvýšený podiel chodcov na dopravných nehodách polícia vykonáva dopravno-bezpečnostné a preventívne akcie zamerané na chodcov s cieľom upozorniť chodcov ako účastníkov cestnej premávky na riziká a následky spojené s nedodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel.

Pripomíname, že podľa zákona je chodec povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Kde chodník nie je alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Po krajnici alebo po okraji vozovky môžu ísť chodci vedľa seba najviac dvaja. Nemôžu však ohroziť ani obmedziť cestnú premávku. Pri prechádzaní cez cestu musí použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Nesmie vstúpiť na priechod, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže bezpečne prejsť cez vozovku. Mimo priechodu smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os a len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel ich nedonúti zmeniť smer a rýchlosť jazdy. Chodec sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na ceste ani sa zastavovať. Taktiež prekonávať zábradlie a iné zábrany je zakázané.

Zuzana Mišovičová, OR PZ Pezinok

 

Ďalšie
Cestovný ruch
22. 5. 2024
TIK je na novom mieste

Turisticko – informačná kancelária mesta už sídli na novej adrese: v pavilóne na Námestí u…

Zobraziť celý článok
Šport
22. 5. 2024
Futbalisti zobrali bod lídrovi

A-tím Žolíka získal zvýjazdu do Zvolena sympatický bod, keď proti priebežnému lídrovi tabuľky…

Zobraziť celý článok