13. 4. 2018
Ochrana lesov pred požiarmi
V spojitosti s jarným obdobím nastáva čas, keď sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený výskyt požiarov je spôsobený najmä spaľovaním suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov či neopatrnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, a to aj napriek tomu, že je zakázané.  

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali zákaz:
–    vypaľovania suchej trávy,
–    fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
–    zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhradených ohnísk,
–    zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade porušenia zákona môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť fyzickej osobe pokutu v blokovom konaní do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.  
Na zakladanie ohňov v prírode je potrebné využívať priestory na to určené, napríklad vybudované ohniská. V žiadnom prípade nezakladať oheň priamo v lese a v ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku).
Ďakujeme za vašu zodpovednosť.

OR Hasičského a záchranného zboru v Malackách

Ďalšie
Oznamy
7. 12. 2023
V piatok bude hlasitá skúška sirén

Ministerstvo vnútra SR oznamuje, že vpiatok 8. decembra o12.00 h bude akustické preskúšanie…

Zobraziť celý článok
Spoločnosť
Kultúra
Podujatia
7. 12. 2023
Benefičný koncert Vstúpte pohladil dušu

Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá sa venuje ľuďom s mentálnym postihnutím v našom meste,…

Zobraziť celý článok