2. 12. 2009
Ocenenie pre Svitanie

Občianske združenie Svitanie na čele s predsedníčkou Ivetou Hlavenkovou realizovalo v tomto roku projekt týkajúci sa podporovaného bývania pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách. Posledný novembrový deň prevzala I. Hlavenková za projekt ocenenie Nadácie Orange, n. f.

„Naše združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím získalo cenu za najlepší projekt roka 2009 v oblasti  sociálnej integrácie. Ceny sa odovzdávali trom najlepším projektom. Okrem nášho ešte za najlepší projekt  v oblasti vzdelávania a za najlepší  projekt  v oblasti rozvoja regiónov a cena pre jednu mimovládnu organizáciu,“ informovala I. Hlavenková.

Ocenenie si nesmierne váži. „V hodnotiacej komisii boli  poprední experti, zaoberajúci sa touto problematikou,“ približuje. Prevzatím ceny však projekt Príprava na podporované bývanie v Malackách nekončí. „Naše aktivity pokračujú  aj v súčasnosti. Momentálne riešime otázku prenájmu bytov a to, akou formou sa v nich bude poskytovať sociálna služba podporovaného  bývania,“ dodala I. Hlavenková.

Simona Šípová

Ďalšie
Šport
27. 9. 2023
Okolo ringu:  boxerský maratón

Pred pár dňami sa vDubnici nad Váhom konal 8-hodinový maratón II. Slovenskej ligy boxu (SLB). V…

Zobraziť celý článok
Služby
Oznamy
27. 9. 2023
Prerušenie dodávky pitnej vody na Martina Benku a Jána Hollého

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) oznamuje, že počas pondelka 9. októbra 2023 musí prerušiť…

Zobraziť celý článok