7. 5. 2018
Obyvatelia si sami skrášlia okolie svojich domov
Peniaze vyčlenené na projekt “Revitalizácia verejných priestranstiev 2018” padnú na úrodnú pôdu. Po zdanlivom počiatočnom váhaní napokon výzva na predkladanie žiadostí o finančnú podporu z Nadácie Pro Malacky vyburcovala niekoľké fyzické i právnické osoby, ktoré vyjadrili záujem o skrášľovanie a revitalizáciu verejných priestranstiev a medziblokových priestorov – predzáhradiek v blízkosti svojich bytových domov.

Zástupcovia Nadácie Pro Malacky a Útvar výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Malackách hlasovaním vybrali žiadateľov, ktorí konkrétne návrhy na úpravu okolia svojho bydliska predložia referentke životného prostredia Jane Bačovej.     

Spoločenstvo 2417 bude revitalizovať okolie bytového domu na Bernolákovej ulici. Pridajú sa aj susedia z Bernolákovej 2418, ktorých zastupuje Stavebné bytové družstvo občanov (SBDO), vďaka čomu bude upravený celý vnútroblok v tejto lokalite. 
SBDO za bytový dom na Kukučínovej ulici 2308 rovnako plánuje vynoviť a ozdraviť prostredie v blízkosti svojho bydliska. 

Nové zatrávnenie a výsadbu kvetín, trvaliek a kríčkov vďaka finančnej podpore uskutočnia Malačania z bytového domu na ulici Ľ. Fullu 1641. Podobné práce budú vykonané aj pri bytovke na Záhoráckej ulici 1935 a na rovnakej ulici, číslo 1933, kde revitalizujú zelené verejné priestranstvo.      

„Výber rastlín a záhradného materiálu pre každý projekt musí byť skonzultovaný a odsúhlasený správcom zelene,“ informovala J. Bačová. 

Výška finančného príspevku je 300 Eur pre každého žiadateľa, pričom peniaze zastrešia nielen revitalizáciu, ale aj následnú údržbu okolia bytoviek. Vyúčtovanie musí byť doručené Nadácii Pro Malacky najneskôr do 15. decembra 2018. 

Cieľom projektu je zapojiť spoločenstvá vlastníkov bytov, správcov bytových domov a ďalšie subjekty prostredníctvom obyvateľov bytových domov do starostlivosti o verejné priestranstvá. Čo si ľudia sami vytvoria, viac si vážia a s väčšou láskou sa o to starajú. Táto skutočnosť je ďalšou predzvesťou čistého a pekného mesta.

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský 
Ďalšie
Doprava
Rozvoj
29. 11. 2023
Rekonštrukcia Ulice Martina Benku bude pokračovať na jar

Bratislavská vodárenská spoločnosť už skončila kompletnú rekonštrukciu vodovodu a kanalizácie na…

Zobraziť celý článok
Životné prostredie
Služby
Oznamy
28. 11. 2023
Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov na orez drevín

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDis) vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov…

Zobraziť celý článok