20. 4. 2022
Obyvatelia dostanú rozhodnutia k daniam
V najbližších dňoch začnú poverení zamestnanci mesta roznášať do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie do vlastných rúk. 

Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme. Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku je potrebné uhradiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku do 30. septembra 2022. „Miestne dane a poplatky sú dôležitým príjmom mestského rozpočtu. Financuje sa z nich množstvo úloh, ktoré je podľa zákona samospráva povinná vykonávať, okrem iného aj udržiavanie čistoty verejných priestorov, údržba zelene, oprava chodníkov, údržba cintorínov a mestských budov či vývoz komunálneho odpadu. Prosíme všetkých Malačanov, aby takto vnímali aj miestne dane. Jednoducho, naše peniaze zostávajú v našom meste,“ vysvetlila prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová.  

Prosíme vás:
  • uprednostnite bezhotovostnú platbu na účet mesta, 
  • platbu osobne v pokladni mestského úradu využite iba v nevyhnutnom prípade, 
  • označte si schránky a zvončeky. 

UPOZORNENIE: môže nastať situácia, že obyvatelia nahlásili zmeny k poplatku za komunálny odpad, avšak túto zmenu ešte nemajú zapracovanú v rozhodnutí. V takýchto prípadoch dostanú o niečo neskôr dodatočné rozhodnutie, v ktorom už bude zmena zohľadnená. 

Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť. 

MsÚ
Ďalšie
Mestská polícia
Práca
Oznamy
3. 2. 2023
Mestská polícia Malacky prijme príslušníka

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie na obsadenie miesta – príslušník Mestskej polície…

Zobraziť celý článok
Voľný čas
Spoločnosť
2. 2. 2023
Karnevalová paráda v Cvečku

Novučičké priestory Komunitného centra pri Cvč privítali v piatok 27. januára všetky…

Zobraziť celý článok