20. 4. 2022
Obyvatelia dostanú rozhodnutia k daniam
V najbližších dňoch začnú poverení zamestnanci mesta roznášať do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú rozhodnutie do vlastných rúk. 

Fyzické osoby s aktivovanou elektronickou schránkou a všetky právnické osoby na území mesta už dostali rozhodnutia v elektronickej forme. Daň je možné zaplatiť naraz alebo v dvoch splátkach. Prvú splátku je potrebné uhradiť do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a druhú splátku do 30. septembra 2022. „Miestne dane a poplatky sú dôležitým príjmom mestského rozpočtu. Financuje sa z nich množstvo úloh, ktoré je podľa zákona samospráva povinná vykonávať, okrem iného aj udržiavanie čistoty verejných priestorov, údržba zelene, oprava chodníkov, údržba cintorínov a mestských budov či vývoz komunálneho odpadu. Prosíme všetkých Malačanov, aby takto vnímali aj miestne dane. Jednoducho, naše peniaze zostávajú v našom meste,“ vysvetlila prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová.  

Prosíme vás:
  • uprednostnite bezhotovostnú platbu na účet mesta, 
  • platbu osobne v pokladni mestského úradu využite iba v nevyhnutnom prípade, 
  • označte si schránky a zvončeky. 

UPOZORNENIE: môže nastať situácia, že obyvatelia nahlásili zmeny k poplatku za komunálny odpad, avšak túto zmenu ešte nemajú zapracovanú v rozhodnutí. V takýchto prípadoch dostanú o niečo neskôr dodatočné rozhodnutie, v ktorom už bude zmena zohľadnená. 

Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť. 

MsÚ
Ďalšie
Doprava
29. 9. 2023
Prichádza nové dopravné značenie pre chodcov

Kpriechodom pre chodcov pribudnú miesta na prechádzanie Aktuálne stavebné úpravy na hlavnej…

Zobraziť celý článok
Samospráva
29. 9. 2023
Zastupiteľstvo: nové námestie, nová pediatrická ambulancia, dotácia pre…

Vo štvrtok 21. septembra rokovali poslanci mestského zastupiteľstva. Na programe boli ekonomické…

Zobraziť celý článok